Rejtett kincseink… Pannonhalmi Breviárium, Velence, 1506


A 16. század elején a bencés rend szervezeti és liturgikus megújításával megbízott Tolnai Máté főapátnak a liturgia egységesítésére és színvonalának emelésére irányuló törekvései egyik emléke. A melki bencések breviáriuma mintájára készített zsolozsmáskönyv költségeit Pap János budai könyvkereskedő vállalta. A reneszánsz stílusú, egész oldalas metszetekkel, iniciálékkal és a szöveget keretező képekkel díszített kötet „Magyarország egész királysága” bencés közösségei számára készült; a példányt Salzburgban vagy Michaelbeuernben is használták.

 

Pannonhalmi Breviárium

Velence: Lucas Antonius de Giuntis, 1506.

papír  (18) 17 + 126, 121- 495  levél; 16,5 x 12 cm

16. századi, német reneszánsz görgetős kötés, AH monogrammal

Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, 123  I  27a

 Possessorok: Frater Andreas Prunner de Ranshausen 1575; St. Peter Bibliothek Salzburg (pecsét); beragasztott névjegy: Abt Willibald Hauthaler St. Peter in Salzburg, kézírásos megjegyzés: 18/XI. 1903 an die Stiftsbibiliothek St. Martinsberg überlassen.

A bencés rend szervezeti és liturgikus megújításával megbízott Tolnai Máté főapátnak a liturgia egységesítésére és színvonalának emelésére irányuló törekvései egyik fennmaradt emléke.

A melki bencések breviáriuma mintájára készített zsolozsmáskönyv praktikusan használható méretű és megfizethető volt.

A reneszánsz stílusú, egész oldalas metszetekkel, iniciálékkal és a szöveget keretező képekkel díszített kötetet Paep János budai könyvárus készíttette.

A példányt Salzburgban vagy Michaelbeuernben használták.

A második kiadása 1519-ben jelent meg, ezt Lucas Alantse bécsi könyvkereskedő finanszírozta.

 „A Pannonhalma számára nyomtatott első breviárium teljes címe: Breviarium ordinis sancti Benedicti de novo in monte pannoniae Sancti martini: Ex rubrica patrum mellicensium summa diligentia extractum. Az 1. lap verzóján olvasható, pirossal nyomott szöveg szerint kiadása sok nehézségben ütközött. Csak Pap János budai könyvkereskedő vállalta a nyomtatás terhének gondját, mivelhogy a kérést alátámasztotta auctoritas immo et commissio Reverendi patris et domini: domini Matthei monasterii sancti Martini sacri montis pannoniae archiabbatis dignissimi. Ezek a kifejezések, még ha bizonyos udvarias hizelgés olvasható is ki belőlük, Tolnai Máté személyének és reformtörekvéseinek jelentőségét tükrözik. Ha ezt a küzdelmes megjelentetést, a szerkesztés és a nyomtatás idejét is figyelembe vesszük, arra kell követleztetnünk, hogy Tolnai főapát, kinevezése után azonnal hozzákezdett a liturgikus reformoknak. A possessor-bejegyzések, valamint az, hogy a kalendáriumból törölt magyar szentek helyébe szent Rupertot és Wolfgangot írták be, arra utalnak, hogy páldányunkat Salzburgban vagy Michaelbeuernben használták. A kolofon szövege szerint a breviárium nem csupán Pannonhalma, hanem „Magyarország egész királysága” bencés közösségei számára készült. A címlapot megelőző nyolc számozatlan levélen latin és német nyelvű kézírásos bejegyzéseket találunk: imádságokat és a szentmisére, illetve a miséző papra vonatkozó aszketikus jellegű idézeteket.”

(Bánhegyi B. Miksa: Pannonhalmi Breviárium. in: Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I. Pannonhalma, 1996. VI.9. 587-588 )

Irodalom:

RMK, III. 140;

  • Szabó Károly-Helebrant Árpád: Régi Magyar Könyvtár I-III. Budapest: 1879-1898. Pótlások 1-4. Borsa Gedeon irányításával összeállította Dörnyei Sándor - Szálka Irma. Budapest: 1990-1993

Récsey 1904, 66. sz.;

  • Récsey Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi könyvtárban I-II. Budapest: 1904

PRT, III. 328-335;

  • A pannonhalmi Szent Benedek Rend története I-XII. szerk. Erdélyi László, Sörös Pongrác, Budapest: 1902-1916 

Pannonia Regia 1994. IX-18, 439-440 Bánhegyi

  • Bánhegyi B. Miksa: Breviarium ordinis sancti Benedicti de novo in monte pannoniae Sancti martini  - in: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiáll. kat. Szerk Mikó Árpád, Takács Imre. Budapest, 1994.

Mons S.  I. 575 Mikó

  • Mikó Árpád: Tolnai Máté főapát és a reneszánsz művészet emlékei Pannonhalmán (1500-1535). in: Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I.- Pannonhalma, 1996.

Mons S. I. Bánhegyi 587-588

  • Bánhegyi B. Miksa: Pannonhalmi Breviárium. in: Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I. Pannonhalma, 1996. 

 Paradisum 2001. IV.31.219

  • Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiáll. kat. szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 2001.

Bencés spirit. 2015 Ásványi IV.19 174

  • Ásványi Ilona: Pannonhalmi Breviárium- Velence, 1506. in: Szent Benedek és a bencés spiritualitás. Kiáll. kat. szerk. Kusler Ágnes. Pannonhalma 2015

 

 

CsatolmányMéret
Image icon breviarium-1506.jpg1.02 MB