Kiállítás 2024 - A monostor minden vagyonát úgy tekintve...


A monostor minden vagyonát úgy tekintve, mint az oltár szent edényét (vö.: RB 31.10)

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

klasszicista teremkönyvtárában

2024. március 21. és 2025. március 21. között

 

Szent Benedek, Regulája 31. fejezetében a házgondnokra vonatkoztatva ezt olvashatjuk: A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét. (RB 31.10)

Ezt az utasítást azonban – ahogy a teljes Regulát – minden rendi tisztségviselőnek szem előtt kell tartania ma is, sőt azoknak is, akik világi munkatársként a monostor alkalmazottai.

Különösen is érvényes azokra, akik a bencés rend kulturális kincseit őrzik és gondozzák a könyvtárban, a levéltárban és a múzeumban, mely kincsek a nemzeti kulturális vagyon részét képezik, sőt, Pannonhalma esetében a világ kulturális örökségének részét is.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, gyűjteménye jelentős része „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében elhelyezkedő könyvtár hozzátartozik a Világ Kulturális Örökségéhez is.

A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel. A könyvtár fontos feladatának és küldetésének érzi, hogy a gyűjteményében fennmaradt kulturális kincset a 21. század kihívásainak megfelelve, korszerű informatikai háttérrel a nemzet és az egész emberiség számára méltón megőrizze, feltárja, gyarapítsa és közvetítse. Ennek érdekében az állományát folyamatosan gondozza, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségei szerint rekonstruálja, és gondoskodik annak fizikai védelméről.

E kis kiállítás egyrészt azt a törekvést mutatja be, mely az évszázadokon keresztül felhalmozott, ám a „történelem zivataros századaiban” meg-megtépázott gyűjtemény rekonstruálására és megőrzésére irányul. Másrészt azt munkát, melyet a könyvtár a muzeális dokumentumok állagmegóvása (restauráltatása) érdekében végez.