Kiállítás 2024 - Quam dilecta tabernacula tua


Quam dilecta tabernacula tua 

Milyen kedves a te hajlékod

(Zsolt 84, 2)

Időszaki kiállítás

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

klasszicista teremkönyvtárában

2024. március 21. és 2025. március 21. között

 

A Pannonhalmi Főapátság kulturális évadai – csaknem egy évtizede már – egy-egy hívószó köré szerveződnek.  Csak az utóbbi ötévet említve ezek 2019-ben a CSEND, 2020-ban a VENDÉGSÉG, 2021-ben az EMLÉKEZÉS, 2022-ben a MEGÚJULÁS, 2023-ban a ZARÁNDOKLÁS voltak. E hívószó jegyében rendezik meg a képzőművészeti, a zenei, spirituális és teológiai programokat, és ehhez kapcsolódik a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban látható időszaki kiállítás. 2024-ben ez a hívószó – az idén 800 éves templomra figyelve – az ÜNNEP.

A kiállítás címét a 84. zsoltár 2., 3., és 5. verse ihlette: Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba; lelkem és testem sóvárog az élő Isten után… Boldogok, akik házadban laknak, téged örökké magasztalnak.

A pannonhalmi könyvtár gyűjteményéből kiállított kötetek templomokat mutatnak be, mely építmény a különböző vallásokban Isten lakóhelye az emberek között. Az ószövetségben ez előbb nem is épület, hanem a frigyláda volt, majd a jeruzsálemi templom. Az újszövetségben Jézus saját testének templomáról beszél, és arról, hogy az Atya olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt, de a Jelenések könyvében fölsejlik az új, a mennyei Jeruzsálem látomása is. A kereszténység legfőbb temploma a lateráni bazilika, legismertebb temploma pedig a római Szent Péter-bazilika. A magyarok számára a mostani formájában látható, klasszicista stílusban épült Esztergomi bazilika a főtemplom. A Pannonhalmi Főapátság is a klasszicista stílusban épült tornyáról ismerhető fel, mögötte a harmadik, 800 sőt, az előzményeket is tekintve 1000 éves, többször átépített templommal, a Szent Márton-bazilikával.

A kulturális éves hívószava az ÜNNEP, ezért a kiállítás a továbbiakban a templomszentés liturgiájára figyel. A misekönyvekben a fölszentelés szertartására, az evangelistáriumokban – melyekben a szentmiséken elhangzó evangéliumrészeket találjuk, szemben a négy evangéliumot tartalmazó evangeliáriummal – az e szertartáson elhangzó evangéliumra, a benedictionálékban (áldások gyűjteménye különböző alkalmakra) pedig a templomszentelésen elhangzó áldás-szövegekre.