A Barokk Pannonhalma program margójára - A barokk ebédlő freskóinak „könyves háttere” – 1. Bevezető és a nagy freskók

barokk ebédlő - Pannonhalma

2021. augusztus 28-án és 29-én, valamint szeptember 18-án és 19-én olyan tereit is megnyitotta és megnyitja a látogatók előtt a Pannonhalmi Főapátság, melyek a nagyközönség számára év közben nem látogathatók. Ezek a barokk ebédlő és a prelatura. A program során az érdeklődők megtekinthették azokat a 18. században nyomtatott könyveket is, melyek a barokk ebédlő freskóit ihlették, ill., mintául szolgáltak ezeknek.

 

A török uralom után, a 18. században jelentős építkezéseket terveztek Pannonhalmán - felmerült az egész kolostor átépítése is, ez azonban csak 19. század elején történt meg.

A barokk korban mégis fontos épületrészekkel gazdagodott a kolostor, melyek közül kiemelkedik a reprezentatív ebédlő (refektórium).

 A barokk ebédlő Sajghó Benedek főapát idejében épült, Martin Wittwer karmelita szerzetes, rendi nevén Athanasius testvér (építész) és David Antonio Fossati (festő) tervei alapján.

Sajghó Benedek 32 évesen lett főapát, 1722-ben és hosszú évtizedekig, 1768-ig viselte ezt a tisztséget. Megválasztásakor, rendtársai azt várták tőle, hogy erősítse meg a rend jogi és gazdasági helyzetét, restauráltassa, és bővítse a monostort, újítsa meg a rendi közösséget. Ennek az egyáltalán nem könnyű elvárásnak a főapát, hosszú kormányzása alatt eleget is tett, de – amint az várható is volt – törekvéseit, tevékenységét folyamatos konfrontációk kísérték a világi és egyházi hatalmasságokkal, sőt a rendtársaival is.

Sajghó főapát nagyon átgondolt tervet vázolt fel a festőnek: a Regulából és a Bibliából szóló jeleneteknek nemcsak a díszítés és gyönyörködtetés volt a célja, hanem a tanítás is.

A nagyméretű stukkókkal keretezett képek mindegyike az étkezéssel kapcsolatos, de meglehetősen groteszk módon. A féktelen lakomákat ábrázoló bibliai jelenetek arra utalnak, hogy az étkezés egyféle kísértés. Ezzel szemben állnak, mintegy a „helyes útra” utalnak a Krisztust ábrázoló vagy a Szent Benedek életéből vett jelenetek, melyeken az „étkezés” az aszkézis, a böjt a megtisztulás eszköze.   

A bejárati ajtó fölött Szent Benedeket láthatjuk, aki csendre inti a látogatót, kezében a Regula, az első lapon kinyitva: ASCULTA O FILI! PRAECEP. MAGISTRI (Hallgasd meg, ó, fiam a mester parancsait.)

Az apáti széke mögött a keresztre feszített Krisztus látható, a kép felirata a 69. zsoltár 22. vers, magyarul: Enni nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak.

A következő kép Krisztus megkísértése a pusztában, a felirat: A torkosság első kísértésének kell mindig ellenállnod.

Utána Dániel prófétát láthatjuk az oroszlánok vermében, akit nem faltak fel az állatok. A kép tetején Habakuk próféta hoz eledelt Dánielnek, de mert vonakodott a feladattól egy angyal ragadja üstökön és repül be vele az oroszlánokhoz. A felirat Dániel próféta könyvéből: Dániel, Isten szolgája, vedd az étket, melyet neked Isten küldött.

Majd Balthazár király lakomája következik. Bábel királya a jeruzsálemi templom szent edényeiből dőzsöl. Az Úr megítéli őt, a falon egy kéz a következő feliratot írja: MANE, THECEL, PHARES (Megmérettél és könnyűnek találtattál.) A kép cím-felirata szintén Dániel próféta könyvéből: Azon az éjjel megöletett a kaldeus Boldizsár király.

A következő képen szintén egy lakoma, Heródes király lakomája. Egy szolga éppen a Krisztus előfutárának tartott próféta, Keresztelő Szent János fejét hozza, és adja át Saloménak. A felirat Szent Ágostontól: A kegyetlenség kívánta meg ezt a fogást, hogy táplálja a vadságot, amelyet nem elégített ki a lakoma.

Végül Szent Benedeket láthatjuk, abban a jelenetben, amikor a rendtársai meg akarták mérgezni őt, de a Szent áldást mond a pohárra, mire az összetörik. A felirat a Bölcsesség könyvéből: Fogjuk körül az igazat, mert cselekedeteinkkel ellenkezik.    

 A terem négy sarkában a négy evangélista alakját láthatjuk a szokásos attribútumokkal. (János – sas, Lukács – ökör, Máté – angyal, Márk – oroszlán.)

 A mennyezeti kép Szent István apoteózisát megdicsőülését ábrázolja, amint felajánlja a koronát Szűz Máriának.  

… folytatjuk