Petőfi 200 – Petőfi Sándor összes költeményei első kiadása


Petőfi Sándor első verseskötete (Versei) élete huszonkettedik évében, 1844-ben jelent meg. Öt év múlva, mindössze 26 évesen meghalt a segesvári csatamezőn. E rövid öt esztendő alatt olyan fényes és termékeny költői-írói pályát futott be, melyhez hasonlót keveset találunk még a világirodalomban is. Első összes költeményei – melynek egy példányát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár is őrzi – Petőfi összes költeményei egy kötetben címmel három évvel később, még életében, 1847-ben jelent meg.

 

 Az 1823-ban született Petőfi Sándor 20 évesen, 1843 telén összeírta verseit, ám hiába kereste fel a kor könyvkiadóit, senki sem akart kiadásukra vállalkozni. A költő elkeseredésében Vörösmarty Mihályhoz fordult. A nemzet tekintélyes költőjének sikerült rávennie Pest egyik társaskörét, a Nemzeti Kört, a versek kiadására. Mire a Nemzeti Kör által kiadott Versei megjelentek, már készen volt A helység kalapácsa; a következő évben (1845) négy kötete látott napvilágot: a János vitéz, a Cipruslombok Etelka sírjáról, a Szerelem gyöngyei és Verseinek újabb gyűjteménye. 1846 tavaszán újabb versgyűjteménye látott napvilágot, a Felhők. Petőfi összes költeményei első kiadása– melynek egy példányát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár is őrzi – három évvel később, még életében, 1847. március 15-én jelent meg, 3000 példányban. A kiadó Emich Gusztáv volt, a kötet Beimel József nyomdájában készült.  A Petőfi összes költeményei egy kötetben címmel megjelent könyv néhány hónap alatt elfogyott. Petőfi 500 pengőt kapott érte, de a nagy sikert látva a kiadó 1500 pengőért megvette a kiadás mindenkori jogát. A kötetet Petőfi Vörösmartynak ajánlotta, a mű mottója Petőfi Szabadság, szerelem hatsoros költeménye lett. A költőt ábrázoló acélmetszetet (címképet) Barabás Miklós rajza alapján Tyroler József réz- és acélmetsző, a Kossuth-bankók rajzolója készítette.

A kötet Matuskovics József Polikárp bencés szerzetes könyvtárából került a könyvtár gyűjteményébe.