EKE Közgyűlés és Konferencia, Szarvas


Június 27. és 29. között zajlott a 2016. évi Egyházi Könyvtárak Egyesülése tisztújító közgyűlés és szakmai konferencia Szarvason.
Az evangélikus gyűjtemények és a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség látta vendégül három napon keresztül az ország minden részéből összesereglett mintegy száz egyházi könyvtárost.
A tisztújító közgyűlés Ásványi Ilonát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár helyettes vezetőjét választotta elnökké. Munkáját a titkár, a kamarás és az elnökség segíti. Az elnökség tagjai, katolikus részről: Baranya Péter, a Piarista Központi Könyvtár vezetője, Kövécs Ildikó, a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára vezetője, Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára főkönyvtárosa, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára vezetője; református részről: Bálint Ágnes, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár munkatársa, Dr. Berecz Ágnes, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye igazgatója, Dr. Kovács Áron, a Sárospataki Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára munkatársa; evangélikus részről: Dr. Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Könyvtára munkatársa, és az egyéb felekezetek képviseletében: Béres-Muszka Ibolya, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetője.
A leköszönő elnöknek Hubert Gabriellának, az Evangélikus Országos Könyvtár munkatársának, titkárának, Béres-Muszka Ibolyának, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetőjének, és Orosz Anna, kamarásnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye munkatársának az egyesülés tagjai megköszönték az elmúlt években végzett elkötelezett munkát.
A szakmai előadások a világi és az egyházi könyvtárak aktuális kérdéseivel foglalkoztak. A résztvevők Hallhattak többek között az OSZK megújulási terveiről, az olvasó-központú könyvtári szolgáltatásokról, a digitalizálás elméletéről és gyakorlatáról, az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programról (EISZ), az EKE szervezésében készülő tanulmány- és dokumentum-gyűjteményről (Az egyházi könyvtárak sorsa 1944-1956 között).
Riasztó vízkár-példák bemutatásával hívta fel a figyelmet az egyik előadás arra, hogyan nem szabad könyvraktárakat építeni, miért nem szabad föld alatti raktárban tárolni a könyveket, miért lenne feltétlenül szükség arra, hogy az építtető, az építész és a könyvtáros közösen döntsenek a könyvek elhelyezésének módjáról.
A rendezvényen lehetőség nyílt megismerkedni egy-egy felsőoktatási és gimnáziumi könyvtárral is (Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Könyvtára). A történeti háttér mellett arésztevevők példákat kaptak arra, hogyan lehet a diákok számára ma is vonzóvá tenni az olvasást és a könyvtárba járást.
Az előadások után a résztvevők meglátogatták Szarvasi Ágostai Hitvallás Evangélikus Vajda Péter Gimnázium Könyvtárat, amelynek 39 162 kötete tanúsítja az evangélikus oktatás dicső múltját. Jelenleg a Tessedik Sámuel Múzeumban őrzik, és a Városi Könyvtár munkatársai gondozzák ezt a muzeális gyűjteményt.
A szakmai előadásokon kívüli a résztvevők nemcsak Szarvas szépségeivel, hanem evangélikus múltjával is megismerkedhettek.
A Beszámoló H. Hubert Gabriella (evangélikus.hu) és Kövécs Ildikó írása alapján készült.

Forrás: EKE honlap