Lectori salutem!


"A tétlenség a lélek ellensége.
Ezért a testvérek a megállapított időben
foglalkozzanak testi munkával,
más órákban pedig szent olvasmányokkal."
(Szent Benedek Regulája 48. fejezet)

 

Kedves Látogató, Szent Benedek és a bencés Regula szellemében, mely szabályzat külön is foglalkozik a vendégek fogadásával, tisztelettel és barátsággal üdvözöljük a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár honlapján!


Napi tapasztalatunk, hogy az alig 200 éves klasszicista teremkönyvtár milyen hatással van a látogatókra, akik mindig megilletődötten lépnek be ebbe a térbe. Elfogódottságuk csak fokozódhat, ha tudatosítjuk, hogy bár a teremkönyvtár csupán kétszáz, maga a könyvgyűjtemény ezer éves múltra tekint vissza.

Szent Benedek előírja a Regulában, hogy a szerzetesek az évnek és a napnak egy részét olvasással töltsék, ezért monostor és könyvtár összefügg.  A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár – ha a „magyar történelem zivataros századaiban” nem is működött folyamatosan, és a középkori anyaga is megsemmisült – Magyarország legrégebbi könyvtára.

Szent Benedek Regulájából képet kapunk arról, hogy a szerzetesek milyen témájú könyveket másoltak, gyűjtöttek, olvastak – általában. A pannonhalmi könyvállományról csak a bencések letelepedése után majd száz évvel későbbi adatunk van, a Szent László kori összeírólevélen fellelhető könyvjegyzék, az első magyarországi könyvkatalógus.

A pannonhalmi könyvtár nem múzeum, napjainkban is gyarapítja állományát. Törekszik a teljes állomány számítógépes feldolgozására és arra, hogy a tudományos kutatás számára fontos dokumentumokat digitalizálva is közzé tegye. Nyilvános könyvtárként nyitva áll a kutatók előtt, akik a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt rend szerint tanulmányozhatják a könyveket.