Rejtett kincseink… Pannonhalmi Hóráskönyv


A hóráskönyv világiak számára készült imakönyv. Jellemzően a 13. század második felétől készítették főúri megrendelésre. Gazdagon díszítették bibliai jelenetekkel, szentek képeivel, növény és állatábrázolásokkal. Virágkorát a 14-16. században élte, németalföldi és francia területen. Tartalmát a Szűz Mária kis zsolozsmája alkotta, ehhez kapcsolták a bűnbánati zsoltárokat és egyéb imádságokat, valamint kalendáriumot.

 

A hóráskönyv a nem egyházi személyek (laikusok) számára készült, a papság és szerzetesek által imádkozott breviáriumhoz, zsolozsmához hasonló imakönyv.

breviárium, zsolozsma jelentése: ld. Magyar katolikus Lexikon:

http://lexikon.katolikus.hu/B/brevi%C3%A1rium.html

http://lexikon.katolikus.hu/Z/zsolozsma.html

Jellemzően a 13. század második felétől kezdődően készítették főúri megrendelésre, virágkorát a 14-16. században élte, különösen a németalföldi és francia területen.

A hóráskönyveket gazdagon díszítették bibliai jelenetekkel, szentek képeivel, és növény és állatábrázolásokkal, melyeknek gyakran szimbolikus jelentése volt. Tartalmát a Szűz Mária kis zsolozsmája alkotta, ehhez kapcsolták a bűnbánati zsoltárokat és egyéb imádságokat, valamint kalendáriumot.

Horae Beatae Mariae Virginis („Pannonhalmi Hóráskönyv”)

őrzőhely: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár

mai jelzete: 118  I  43 – (az első tábla belső oldalán 2 z 3 raktári jelzet is látható, ez a pannonhalmi könyvtár „régi jelzete’, ám a kódex a könyvtár 19. századi kéziratos kötetkatalógusaiban nem szerepel )

provenienciája ismeretlen, possessorbejegyzés nem olvasható, a 20. század elején, ajándékozás vagy hagyaték útján kerülhetett a gyűjteménybe

keletkezési ideje: 1500 körül                                      

nyelve: latin nyelvű

anyaga: pergamen kódex,

terjedelem: 241 hártyalevelet tartalmaz, az első lapok (kvázi „címlap”) hiányoznak, a kézirat a végén csonka (a 34. és a 100. számot két-két levél viseli, a 176. és 177. számok azonban kimaradtak)

mérete: 112 x 75 mm (könyvtest erősen körbevágott: 97 x 67 mm)

kötése: 18. századi bőrkötés, arany díszítéssel, aranymetszésel

A kódex további külső jegyei:

A kódexet egy kéz írta, bastarda írással. A szöveg egy oszlopba rendezett, 15-17 sor alkot egy-egy oszlopot. A szövegtükör mérete a dísztelen oldalakon 55-58 x 35 mm, a miniatúrával díszített lapokon 88 x 55 mm.

A kézirat 13 fejezetre tagolódik, a fejezetek elején egy-egy, az egész oldalt betöltő, geometrikusan tagolt kép látható, gazdagon díszített kerettel. Ugyanilyen a díszes keret veszi körül a miniatúra oldalakkal szemben lévő recto oldalon a szövegtükröt is. A keretet a hóráskönyvekből ismert, nagyrészt szimbolikus jelentésű növény-, gyümölcs- és állatábrázolások díszítik.

A kódex teljes miniatúradísze: 13 miniatúra, 26 keret, 13 díszesebb és 19 egyszerűbb, nagyobb méretű, ill. szövegoldalanként 2-4 kicsi, kék, vörös és arany színű iniciálé.

A kódex díszei az Alexander Beninggel azonosított Burgundi Mária Mestere és Simon Bening, a két brugge-i miniátor stílusában készültek.

A kódex tartalma:

1r -12 v Kalendarium; 15r-24v Horae Sanctae Crucis; 26r-34r Horae Sancti Spiritus; 35r-36v Ad salutandum faciem Christi; 37r-41r Evangéliumi szakaszok; 41r-44r Oratio de nomine Jesu; 45r-47r Hét könyörgés a szenvedő Jézushoz; 47r-48v Oratio ad Christum pro gratia impetranda; 48r-53v „Obsecro te…” (Imádság Máriához); 53v-57v „O intemerata…O Johannes” ( Imádság Máriához és Jánoshoz), 58r-60v Stabat Mater; 60v-61v Mária –antifónák; 62r-79r Szentek suffragiumai; 81r-165v Horae Beatae Mariae Virginis secundum usum Romanum; 167r-185v Septem psalmi poenitentialis; 186r-200r Litaniae Sanctorum; 202r-241v Vigiliae mortuorum – szövege csonka, a laudes könyörgésénél megszakad a szöveg.

A Mindenszentek litániájában felsorolt szentek alapján a hóráskönyv észak-francia területen keletkezett.

Fakszimile kiadás: Bp.: Európa Könyvkiadó, Helikon Kiadó, 1982

Irodalom:

Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon. összeáll. Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Szántó Tibor. Bp : Magyar Helikon, 1969. – p. 27-28, 67-68,

Szabó Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. OSZK 1981.- (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 2.) 1088 tétel

Szabó Flóris: Horae Beatae Mariae Virginis, Soltész Zoltánné: A kódex díszítése. Két tanulmány a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kódex hasonmás kiadásához Bp.: Európa Könyvkiadó, Helikon Kiadó, 1982 – 152. p.

Bánhegyi Miksa: Horae Beatae Mariae Virginis.- Mons Sacer 996- 1996. Pannonhalma 1000 éve III.- Pannonhalma, 1996.- p. 202-2 

Ásványi Ilona: Horae Beatae Mariae Virginis= Pannonhalmi Hóráskönyv . 1500 körül - in: Kép és kereszténység: Vizuális médiumok a középkorban = Image and Chrisianity : Visual Media in the Middle Ages / szerk. Bokody Péter.- Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2014. 286. p.