Szolgáltatások


Könyvtárunk szolgáltatásai a következők:

  • helyben olvasás, kutatás
  • kölcsönzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • állományfeltáró eszközök (cédula és elektronikus katalógus) használata
  • számítógéphasználat
  • internethasználat
  • tájékoztatás, szaktájékoztatás
  • másolatok (fotó, fénymásolat, digitális másolat) készítés

A könyvtári szolgáltatások térítési díjait ld a csatolt dokumentumban