Grúz egyházi delegáció látogatása Pannonhalmán


November 21-én grúz egyházi delegáció látogatott Pannonhalmára, melynek tagjai Theodore metropolita (Chuadze), a delegáció vezetője, Akhaltsikhe és Tao-Klarjeti metropolitája, Gerasim metropolita (Sharashenidze), a nemzetközi kapcsolatok osztályvezetője, Saba Zaza Gigiberia metropolita, Khoni+Samtredi metropolitája, Amiran Gvazava metropolita, az ingatlangazdálkodási osztály vezetője,  Gia (Zviadadze), protopresbiter, a Tbilisi Teológiai Akadémia és Szeminárium rektora voltak.

ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék látogatása Pannonhalmán


November 3-án az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék munkatársai, doktori iskolát végző hallgatói látogattak Pannonhalmára. Szita Bánk testvér vezetésével megtekintették a Szent Márton bazilikát, majd Ásványi Ilona mutatta be a könyvtárat. A könyvtárigazgató beszélt a pannonhalmi gyűjtemények kialakulásáról, a 19. században elindult „összgyűjteményi szemléletről,” melynek szellemében a könyvtár-múzeum szorosabban és e kettővel a levéltár lazább szövetségben, de együtt alakult, működött.

ESSENTIA ET SCIENTIA – Konferencia –Könyvbemutató–KIÁLLÍTÁS


Könyvkultúránk kutatása az OSZK-ban

A 100 éve született Borsa Gedeon munkássága

és a Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfia

 

A kiállítás az OSZK saját kutatástörténeti hagyományait villantja fel a hazai könyvnyomtatás korai évszázadai vonatkozásában a szélesebb érdeklődő közönség és a szűkebb szakma számára.

ESSENTIA ET SCIENTIA – Konferencia –KÖNYVBEMUTATÓ–Kiállítás


Az ESSENTIA E SCIENTIA konferencia keretében került sor a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNY) 5. kötetének bemutatójára.

 

Muzeális gyűjteményekben dolgozó könyvtárosok, de tudományos kutatók számára is nélkülözhetetlen kézikönyv-sorozat a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNY), amely a kora újkori magyarországi és/vagy magyar nyelvű nyomtatványok bibliográfiai adatait gyűjti össze.

ESSENTIA ET SCIENTIA – KONFERENCIA –Könyvbemutató–Kiállítás


2023. október 11-én az Országos Széchényi Könyvtár konferenciát szervezett a 100 éve született Borsa Gedeon és Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfia tiszteletére. A konferencia délutáni szekciója a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNY) bibliográfiával foglalkozott. E hatalmas vállalkozást egy régikönyves szakemberekből álló munkacsoport végezte és végzi a mai napig. A közösség vezetője 1961-től Borsa Gedeon volt. A konferencia keretében került sor az RMNY 5. kötetének bemutatójára.

Egy ősnyomtatvány kolligátum-kötet restaurálása az NKA pályázati segítségével


Gyűjteményünk legbecsesebb darabjai a kódexeken kívül az ősnyomtatványok, melyek egyedi restauráltatására az elmúlt két évtizedben nagy gondot fordítottunk. A Nemzeti Kulturális Alap 2022-ben kiírt (a megvalósítás határideje 2023 szeptember 30.) pályázata segítségével egy sérülten is szép kötésű ősnyomtatvány kolligátium-kötetet sikerült restauráltatnunk, mely két jogi témájú művet tartalmaz:

Az ember tragédiájáról...


... Madách Imre születésének 200. évfordulója és halálának (1864. október 4.) napfordulója kapcsán

 Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma mellett sokkal kevesebb figyelmet kapott ebben az évben Madách Imre ügyvéd, politikus, író, a magyar drámaköltészet kiemelkedő alakja, aki szintén 200 évvel ezelőtt, 1823. január 20-án született, és 1864. október 4-én halt meg.