Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napján jártunk


Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott (Ter 1,31a) 

Minden, mi él, Téged hirdet… 

a Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének az Országos Könyvtári Napok 2019 projekthéthez kapcsolódó, a teremtésvédelemmel foglalkozó szakmai napja október 2-án

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) immár harmadik éve kapcsolódott az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) által szervezett Országos Könyvtári Napok projekthéthez, melynek címe és témája 2019-ben Könyvtárak az emberért – felelősségünk a Földért.

A tematikus hét ebben az évben Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikájához kapcsolódva a teremtésvédelem kérdésével foglalkozott.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott (Ter 1,31a) Minden, mi él, Téged hirdet… a Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége címmel szervezte meg szakmai napját, melynek az MTA KIK adott otthont.

2019-ben országszerte 1544 településen, 1769 intézményben, 5326 program várta az érdeklődőket idén a szeptember 30. és október 6. között megrendezett Országos Könyvtári Napokon.  

Ezek egyike volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napja, melyen – egyházi könyvtárak lévén, a biblikus, a morálteológus, a teremtésvédelemmel szakértelemmel és elkötelezetten foglalkozó tudós, régikönyves, botanikus… és még sorolhatnánk szemszögéből néztünk rá a témára, kérdésre.

Az előadók tanárok, lelkészek, aktivisták, szakértők… de mindenekelőtt olyan emberek voltak, akik tiszteletre méltó módon, széles kitekintéssel és érzékenyen végzik alaphivatásukat, emellett felelősen foglalkoznak teremtésvédelemmel, és kiállnak ezért az ügyért.

Az előadások elé egy-egy mottót választottak a Szentírásból. Ezek közül nem egy sajátos kihívás elé állította az előadókat, amit ők nyitottan és készségesen elfogadtak.

 Elsőként dr. Szatmári Györgyi főiskolai tanár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének tanszékvezetője A Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége címmel tartott előadást. A szentírási mottót a Teremtés könyvéből választottuk: Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1, 31a) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! (Ter 1, 28b) A biblikus teológus a többek között az uralom szót értelmezte, arról szólt, hogy mit is jelent ez a kifejezés a szent szövegekben, és a szó sajátos tartalma hogyan hat vissza az Isten képmására teremtett emberre és a Teremtőre.   

A második előadás bibliai mottója egyben egy kérdésfelvetés is volt az első elődás után, mely az ember feladatáról és felelősségéről szólt: van-e értelme teremtésvédelemmel, a földi világgal, evilággal foglalkozni, ha Szent Pál levelében azt olvashatjuk, hogy A mi hazánk azonban a mennyben van.  (Fil 3, 20a) A morálteológus dr. Laurinyecz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar erkölcsteológiai tanszékének vezetője Teremtésvédelem és a keresztény remény erénye a realitás-ködlámpák fényében címmel a bűn fogalmát teológiai, szociológiai stb. szempontból vetette fel, és az emberi-keresztény felelősség kérdését elemezte. 

Utána Ürge Dóra, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatója tartott egy nagyon szemléletes, lenyűgöző bemutatóval illusztrált, lendületes, impulzív, interaktív előadást Éghajlatváltozás: tények, tévhitek, megoldások címmel. Az előadás mottóját az első Korintusi levélből választottuk: Mindent szabad nekem, de nem minden használ (1 Kor 10, 23a) A szentírási vers a szabadság–szabadosság–kötelesség–kötelezettség kérdését feszegeti, mely a teremtésvédelem vonatkozásában is érvényes, fontos, aktuális, sőt elengedhetetlen.

A délelőtti szekció záróelőadása egy régikönyves - könyvtáros ismertetés volt, melyet Szabó Ádám (Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye) és Sallai Ágnes (Szakinformatikai Osztály) – mindketten a rendezvénynek helyet adó MTA KIK munkatársai – készítettek elő. Az előadásban Szabó Ádám mutatta be az MTA Könyvtár alapító állományában fellelhető természettudományos, kiemelten az állattani témájú könyveket. A fiatal, tehetséges kutató többször utalt a délelőtti előadásokra, és a 18. és 19. századi források alapján történeti, gyakorlati értelmet nyert a teremtésvédelem. Mi is lehetett volna más az előadás mottója, mint a Biblia Teremtés könyvéből az állatok teremtéséről szóló vers: Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. (Ter 1, 25)

 A büféebéd után dr. Nobilis Márió (adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) szólt Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája a közös otthon gondozásáról címmel. Előadása több volt, mint az pápai megnyilatkozás ismertetése; sokkal inkább az enciklika szemléletét és gondolkodásmódját próbálta megosztani a hallgatósággal. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Szentatya a teremtésvédelemmel kapcsolatban az embert állítja a középpontba, még csak nem is elvont szegénység, hanem mindig a szegények, a szegény ember kifejezést használja, amikor a Föld, a bolygó, a természet állapotával foglalkozik. Mint ismeretes, a pápai enciklika Assisi Szent Ferenc – akinek nevét a pápa is tudatosan viseli – Naphimnuszából kapta a címét, ezért mi is lehetett volna más ennek az előadásnak a mottója, mint ebből a versből néhány sor: Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket, színes virágokat és füvet terem!

Dr. Kodácsy Tamás református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos főmunkatársa, az Ökogyülekezeti Mozgalom elnöke a Teremtésvédelem az emberiséget fenyegető veszélyek közepette előadáscímet kapta a szervezőktől és Tóbiás könyvéből a mottót: Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. (Tób 4, 15a) A lelkész, előadásában az ezüst szabályként emlegetett ószövetségi idézet és a Hegyi beszédben olvasható aranyszabály: Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.  (Mt 7, 12) vont párhuzamot. Az individualista, tiltó, negatív attitűd és a közösségei, ösztönző, pozitív szemlélet áll egymással szemben. Előadása további részében  - mintegy a pápai enciklika átfogó, globális szemléletére is utalva – az ószövetségi prófétákon Izaiás ( Ézsaiás), Jeremiás… mutatta be, hogy mennyire egységben szemlélték a teremtett világot és az embert, a múltat, a jelent és a jövőt a korabeli küldetéses emberek.  

Következő előadóként Szűcs Kinga, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára, Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportjának elnöke mutatta be a munkacsoport tevékenységét. Előadása hívószavai a fenntartható fejlődés, fenntarthatóság, társadalmi igazságosság voltak. Mottója pedig: Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. (Gal 6,2) Az Evangélikus Egyházon túlmutató, ökumenikusan munkálkodó szervezet szép eredményeket mutathat fel, ökumenikus egyesületünk örömmel üdvözölte fontos és eredményes munkálkodásukat.  

Az EKE szakmai napján nemcsak az előadók, hanem a hallgatóság is kiváló volt. Az utolsó előadót és előadást is figyelmesen, hallgatagon, de termékeny együttműködéssel hallgatta.  

Fráter Erzsébet, az Ökológiai Kutatóközpont vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertjének kurátora - akinek a közelmúltban jelent meg A Biblia növényei című könyve -, arról beszélt, hogy Mit üzen a Biblia a növényeken keresztül? Előadása messze nem csak botanikai előadás volt, hanem biblikus is: különösen János evangéliumával kapcsolatosan mutatott rá ószövetségi „botanikai” előképekre, utalásokra, jelképekre, melyek így sajátos értelmet és tartalmat nyernek az újszövetségi írásban. Fráter Erzsébet előadásának mi más is lehetett volna a mottója, mint:  Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. (Luk 12,27) Előadása végén Kodácsy Tamás után ő is Jeremiás prófétát idézte: „… aki az Úrban bízik…olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét” (Jer17,7-8 )

 Erre rímelve  Ásványi Ilona elnök a Laudato si’ enciklika 245. bekezdésével zárta a napot: Isten, aki nagylelkű elköteleződésre hív minket, és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket a szükséges erővel és világossággal, hogy előre haladhassunk. E világ szívében továbbra is jelen van az élet Ura, aki nagyon szeret minket. Ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, mert végérvényesen eggyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk. Áldott legyen!

 A szakmai napnak nagyon jó volt a visszhangja a hallgatóság körében. Sajnos nem voltunk sokan, mert a projekthéthez kapcsolódva sok könyvtárban volt rendezvény mely ugyanezzel a témával foglalkozott.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napja nyitott volt a nem egyházi könyvtáros kollégák, érdeklődők felé is.