A Dr. Kőrösy László emlékkönyv – benne eddig publikálatlan, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kéziratokkal


A 89. Ünnepi Könyvhétre (2018. június 7-11.) a Laskai Osvát Antikvárium Libri Veteres Strigonii sorozat 7. köteteként jelent meg Mezei Attila és Spóner Orsolya szerkesztésében a Dr. Kőrösy László emlékkönyv, benne, többek között Kőrösy László Ebeden és Dömösön végzett népdalgyűjtésének eredménye és két elbeszélés, melynek kéziratait a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őrzi.

2016. december elején adtunk hírt arról, hogy az esztergomi Laskai Osvát antikvárium kiadásában megjelent Kőrösy Lászlónak, „Esztergom krónikásának Dömös szerelmesének” naplója Diákkori naplóm Esztergom 1961-1875 címmel. Link

A kötetben Szalai Béla gondozásában olvashatjuk Kőrösy László életrajzát, egy kísérőtanulmányt és bibliográfiát munkásságáról.

2018-ban ünnepeltük Kőrösy László halálának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelent meg a 89. Ünnepi Könyvhétre (2018. június 7-11.) a Laskai Osvát Antikvárium Libri Veteres Strigonii sorozat 7. köteteként Mezei Attila és Spóner Orsolya szerkesztésében a Dr. Kőrösy László emlékkönyv, melynek előszavából idézzük Szalai Béla szavait:
„Kőrösy László barátai és tisztelői, halála után az általa alapított és haláláig szeretett Esztergom és Vidéke újságban azonnal gyűjtést indítottak, hogy Kőrösynek a dömösi hegyoldalon lévő sírja fölé egy életéhez és munkásságához méltó síremléket emeljenek. Az erre összegyűlt pénzt azonban elvitte az első világháborút követő tragikus gazdasági összeomlás. Esztergom városa azonban nem felejtette el hűséges krónikását, és újabb gyűjtést indított, hogy halálának 25. évfordulójára készülhessen el a síremléke. Ezt a neves kezdeményezést a második világháború mosta el. Az ezt követő évtizedek történelmi és erkölcsi értékrendjében nem Kőrösy László szellemiségű egyéniségeknek állítottak díszsírhelyet.
2018. április 26-án, Kőrösy László halála napjának 100. évfordulóján Dömös temetőjében Esztergom város és Dömös község nagylelkűségének köszönhetően végre megszentelték a 100 év elteltével elkészült új sírhelyet. Az ünnepélyes eseményt Kőrösy Lászlóra emlékező előadások követték. Ezekről az eseményekről ad számot a halála centenáriumára kiadott jelen Kőrösy László emlékkönyv első része.
Az Emlékkönyv második része Kőrösy László időskori írásaiból közöl pár kiválasztottat. Ezek közül Kőrösy Ebeden és Dömösön végzett népdalgyűjtése és két elbeszélése eddig nem volt közreadva.” (A kéziratokat a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őrzi.) „Az esztergomi népdalokat, az életére való Visszatekintést (1911) és az általa alapított Esztergom és Vidéke négy évtizedes történetét a lap folytatásokban megjelentette (1917-1918).
Kőrösy utolsó írása Végrendelete volt, amit mintegy három évvel halála előtt írt. Habár halála váratlan volt, valamiféle belső késztetésnek engedve írhatta meg életéről készített számvetését. A mélyen hívő lelkületet tükröző Végrendeletet” - amely szintén megjelent ebben a kötetben - „nem lehet megrendülés nélkül elolvasni.”

Dr. Kőrösy László emlékkönyv.- szerk. Mezei Attila, Spóner Orsolya.- Esztergom: Laskai Orvát Antikvárium, 2018. - 211 p. (Libri Veteres Strigonii 7.)