„Dulcis memoria dans vera cordis gaudia” - Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában


2021. március 21. – 2021. november 11.

Dulcis memoria dans vera cordis gaudia”

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

A kiállítás címe egy Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdonított himnusz részlete: Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, Sík Sándor fordításában: Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád. A kiragadott szövegrész - emlékezni (az emlékezés) a szívnek örömet ad – kitágítja az EMLÉKEZET kulturális évad témáját és megengedi, hogy az emlékezésre, mint az Isten és ember, ember és ember kapcsolatának egyik alapvető jellemzőjére szent és profán értelemben egyszerre gondoljunk. A kiállítás a Biblia segítségével emlékeztet Isten és az ember kapcsolatára; a szimbólumok és jelképek segítségével eltűnődik ezek emlékeztető szerepéről. Kifejti a címadó Jézus neve himnusz gazdag lelki-szellemi-nyelvi tartalmát. Misekönyvek bemutatásával szól a katolikus keresztény élet csúcsáról, a commemoratio Domini-nek, az Úrra való emlékezésnek is nevezett szentmiséről. A kiállított martirológium, naptár, csízió az egyházi év – liturgikus év – emlékeztető rendeltetésére utalnak. A bemutatón helyet kapnak a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai: a naplók, önéletírások, visszaemlékezések, levelek, krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok

CsatolmányMéret
PDF icon 2021-dulcis_memoria.kotetekkel.pdf252.69 KB