Könyvbemutató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár régikönyves projektjei:
ősnyomtatvány-adatbázis és nyomtatott katalógusA muzeális gyűjteménnyel bíró könyvtárak egyik legértékesebb állományrésze az ősnyomtatványtár. Ősnyomtatványnak nevezzük a Johannes Gutenberg nevéhez köthető könyvnyomtatás feltalálása (1450-es évek) és 1500. december 31. között nyomtatott könyveket.
Az legkorábbi nyomtatványok számítógépes katalogizálása, adatbázisban való feltárása és nyomtatott katalógusban való közzététele a 21. században olvasói-kutatói kívánalom, mely széleskörű műveltséget, klasszikus és modern nyelvek ismeretét és alapos régikönyves tudást igényel. Erre a munkára sikerült megnyernünk dr. Wojtilla Gyuláné dr. Salgó Ágnest, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára nyugállományú vezetőjét, aki 2014. októbertől dolgozott ősnyomtatványaink feldolgozásán. A könyvkötések leírására dr. Rozsondai Mariannét és dr. Rozsondai Bélát a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának korábbi vezetőjét és munkatársát kértük fel.
A program célja egy internetes adatbázis létrehozása és nyomtatott kötetkatalógus elkészítése volt.
2016. augusztus végére elkészült az adatbázis, szeptember és december között megtörtént a belső ellenőrzés W. Salgó Ágnes és a könyvtár munkatársa, Samodai Éva által. A külső lektor dr. Keveházi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának főigazgatója, a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus-Régi könyvek) volt.
Az Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár (már több mint 100 000 rekordot tartalmazó) online katalógusának elérhetősége: http://corvina.bences.hu Az adatbázisban 202 kötetben 232 ősnyomtatvány mű található. Mivel az ősnyomtatványok gyakran korai antikvákkal (16. századi művek) kolligátumot alkotnak, a hozzákötött egyéb kiadványokkal együtt összesen 303 mű leírása szerepel az adatbázisban. A katalógusban részletes és szakszerű leírásokat találunk a kötetek egyedi jellemzőivel, kötésleírásokkal, bejegyzésekkel, korábbi tulajdonosokra vonatkozó információkkal, szakirodalmi hivatkozásokkal stb. Keresési lehetőségek: szerző (a nyomdászok és a possessorok is itt kereshetők), cím, tárgyszó, kiadási év (vagy évtartomány), kiadó (nyomda)
2016. augusztustól elkezdődött a nyomtatott katalógus előkészítése. A kötet 2017. augusztus végén jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával, a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó gondozásában, a Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae sorozat 2. köteteként. A nyomtatott katalógus szerzője/szerkesztője szintén dr. Wojtilláné dr. Salgó Ágnes, közreműködők: dr. Keveházi Katalin, dr. Rozsondai Marianne, dr. Rozsondai Béla, Samodai Éva.
A kiadvány könyvbemutatója 2017. október 2-án volt a Tradíció és innováció Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című konferenciához kapcsolódóan a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A kötetet bemutatta dr. Monok István.

A katalógus megvásárolható a következő helyeken:

Benedictinus Apátsági Termékek Boltja
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: +36 96 570 223

Benedictinus Apátsági Termékek Boltja
1053 Budapest, Károlyi utca 19.
Tel:. +36 1 266 7009 +36 30 682 48 92

megrendelhető: a webshopból : www. benedictinus.hu


Ásványi Ilona