… a lelki vágyódás örömével várva a szent húsvétot… Szent Benedek ünnepe böjtben, járvány idején


Szent Benedek tavaszi ünnepét mindig nagyböjtben üljük. A járvány miatt már tavaly is és idén is különös aktualitást kapnak a Regula szavai: igazi vágyódással várjuk a húsvétot, a feltámadást – mindannyian.

 

A nagyböjt a keresztény ember számára különleges és fontos idő: alkalmas az elcsendesedésre, elmélyülésre, önnevelésre, lelki erősödésre, gazdagodásra. Mindezt imádsággal és böjttel teszi. Ez utóbbi nemcsak az étel-ital böjtjét jelenti, hanem a szavak, a szemek, az érzelmek és az akarat böjtjét is, és mindig együtt jár jócselekedetekkel. A keresztény ember így készül fel a legnagyobb ünnepünkre, a húsvétra, amikor, hite szerint Jézus Krisztus legyőzte a halált és megnyitotta a mennyországot az ember előtt.

Az idei nagyböjt – a tavalyihoz hasonlóan – a pandémia miatt szomorúan különleges. A járvány mindenkit – hívőt és nem hívőt – „böjtre kényszerít.”

Szent Benedek tavaszi ünnepét – március 21. – a nagyböjtben ünnepeljük. A negyven napos nagyböjt megtartásáról Szent Benedek külön rendelkezik Regulája 49. fejezetében. Arra buzdítja szerzeteseit, hogy „a lelki vágyódás örömével várják a szent húsvétot.”

Az idei, a járvány miatt nehéz nagyböjtünkben, Szent Benedek ünnepén talán minden eddiginél erősebben várjuk a húsvétot, a feltámadást.

 

Szent Benedek Regulája - 49. fejezet

A negyven napi böjt megtartása

 49.1A szerzetes életének olyannak kell lennie, mintha állandóan negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, 49.2mégis mivel kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a negyvennapnak ebben az idejében teljes tisztasággal élje életét, 49.3ugyanakkor a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. 49.4Ez akkor történik megfelelőmódon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk. 49.5Ezekben a napokban tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat, ételben és italban önmegtagadást. 49.6A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek, 49.7azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. 49.8Azt azonban, amit ki-ki felajánl, terjessze apátja elé, és az ő imádságával és beleegyezésével tegye, 49.9mert ami a lelki atya jóváhagyása nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőségvágynak számít, nem érdemnek. 49.10Tehát mindent az apát beleegyezésével tegyenek.

 https://bences.hu/data/files/regula_magyar.pdf