Megjelent a Collectanea hatodik kötete


Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények Értesítője hatodik kötete

Tanulmányok-Közlemények-Források-Szemle

Tartalom:

I. Tanulmányok

Halász Tibor: Eszmény és valóság. A magyar ciszterciek megújulási törekvései a 20. században

Kisnémet Fülöp OSB:A pannonhalmi bencések és az 1945-ös földreform

II. Közlemények

Gyöngyössy Márton:Szentkultusz középkori pénzeinken. Ikonográfiai adalék a magyar pénzverés történetéhez

Gereben Ferenc:„Hív a harc és hív az élet” Az 1960-ban Pannonhalmán végzett B osztály beilleszkedése a társadalomba (Dokumentumelemzés)

Prohászka László:Metky Ödön szobrász művészeti hagyatéka a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum anyagában

Fehreintheil Henriette:A Salzburgi Missale Pannonhalmán őrzött 1492-es példányának restaurálása

Somorjai Ádám OSB:Pannonhalmi és magyarországi dokuemntumok a bécsi skót bencés apátság levéltárában ( Kutatási beszámoló)

 III. Források

Csécs Teréz:„Kedves polgártárs!” Levél az 1848. március –áprilisi Győrről 

Somorjai Ádám OSB:Lónyay Elemér herceg és felesége, Stefánia hercegnő végrendelete a római Bencés Prímásapáti Levéltárban (1944-1946)

 IV. Szemle

Szeiler Zsolt:Ulrich L. Lehner: Enlightened Monks. TheGerman Benedictines 1740-1803

Bakos Gergely OSB:Rod Dreher: The Benedict Option, A Strategy for Christians in a Post- Christian Nation

Pusztai Ferenc:Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása

Boros Zoltán: Horváth István: A Pécsi Papnevelő Intézet uradalma. Tájhasználat és gazdálkodás (1736-1785)