Megjelent a Collectanea VII. kötete


Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek  Értesítője VII. kötete, benne Schmelzer-Pohánka Éva tanulmánya a Pécsi Misekönyv pannonhalmán őrzött példányáról

 

 

Tartalom

 Tanulmány

Lakatos Adél: Haynald Lajos bíboros, kalocsa-bácsi érsek törekvései az első kalocsai főpap, Asztrik kultuszának felelevenítésére

 Közlemények

Benczik Gyula-Zágorhidi Czigány Balázs: Szent Benedek-templom a határvidéken. Az egykori Vas vármegyei Felsőszentbenedek templomának korai története

Schmelzer-Pohánka Éva: A Pécsi Misekönyv második kiadásának pannonhalmi példánya

Bakos Gergely OSB: Pillanatfölvétel a kuesi kardinális és egy bajor bencés közösség kapcsolatáról ( Nicolaus Cusanus és Kaspar Aindorffer levelezéséből)

Gyöngyössy Márton: Magyar aranyforintok Sant Pere de Rodes monostorából. Numizmatikai adalék a középkori Magyarország katalán kapcsolataihoz

Tóth Ferenc: Szent Márton útján a vasút hőskorában. Cyprien Polyodore périgueux-i plébános pannonhalmi látogatása 1880-ban

Szokolay Domonkos: Aki nyíltan szót emelt…Sümegh Lothar internálása és rövid pályaképe

Várszegi Asztrik OSB: Inter arma non semper silent musae! Az ökumenkus gondolat és gyakorlat Pannonhalma életében a pártállami diktatúra idején

Forrás

Dénesi Tamás: Új források Rumer Márton főapáttá választásához

Szemle

Pető Zsuzsa Eszter: Valter Ilona: Pásztó a középkorban

Pusztai Ferenc: Csíky Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása

A kötet megvásárolható:

https://apatsagitermekek.hu/termekkategoria/kiadvanyok/