Oklevelek és kódexek nemesmásolatok formájában és díszes molinókon


A pannonhalmi könyvtár klasszicista könyvtártermében kiállítási másolatok formájában évek óta megtekinthették a látogatók a Pannonhalmi és a Tihanyi Apátság alapítólevelét. 2021-ben ez a bemutató a Szent László összeírólevéllel, a Pannonhalmi Hóráskönyvvel, valamint a Pannonhalmi Evangelistariummal bővült. Az oklevelek és kódexek bemutatását szép kivitelezésű molinók is segítik.

A közgyűjtemények napjainkban a muzeális dokumentumoknak digitalizált változatát is őrzik adatbázisaikban.

A kiállításokon elhelyezett műtárgyakra a környezeti feltételek sokszor nincsenek jó hatással, a fény, a hőmérséklet és a páratartalom ártalmasak lehetnek. Ezért egyre több esetben másolatokkal helyettesítik a kölcsön nem adható, illetve csak korlátozott ideig kölcsönzött könyvtári és levéltári dokumentumokat.

A másolatkészítés alapját a legtöbb esetben ez a digitális változat képezi, így az eredetit szemrevételezve, de azt fölöslegesen nem mozgatva készülnek a másolatok. A munkát számítógépes grafikai technika támogatja, de manuális úton, a tárgyak anyagszerűségét teljes mértékben megőrizve jönnek létre ezek a másolatok, sok esetben az eredetivel megegyező anyaghasználattal.

Pergamen, egykorú merített papír, tinta, festék, pecsétviasz felhasználása esetén úgynevezett nemesmásolatok születnek. Sokszor azonban éppen a hiteles megjelenés érdekében szükséges ezek közül valamelyiket modern, restaurálás során használt anyagra cserélni. Ekkor kiállítási másolat készül, mely a nemesmásolathoz hasonlóan megtévesztésig hasonlít az eredetire.

Az esetleges összecserélhetőség veszélye miatt a másolat tényét jelezni kell ezeken a tárgyakon, dokumentumokon. 

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban látható kiállítási másolatok az Ars Alba Restaurátor Bt. munkái.