"Régikönyves" konferencián jártunk


A BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, a MOKKA Egyesület, MOKKA-R Tagozat és az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága közös konferenciáján: Könyvek magántulajdonban (1770–1820) jártunk, az MTA Könyvtár és Információs Központban, 2020. március 6-án, melyen a szervező egyesületek, munkacsoportok számoltak be legújabb kutatási eredményeikről.

 A konferenciát Monok István (MTA Könyvtár és Információs Központ) előadása nyitotta meg, majd az ő elnöklésével kezdődött el az első, a Könyvtermelés, könyvterjesztés, olvasástörténet szekció, melynek programja a következő volt:

Granasztói Olga (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport): Európai könyvterjesztési hálózatok, német kereskedők, magyarországi könyvfogyasztók II. József korában. Új felvetések Pozsony, Pest-Buda és Bécs könyvkereskedelmének kutatásában; Vasné Tóth Kornélia (OSZK): Széchényi Ferenc alapkönyvtára. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és az olvasás szolgálatában (1770–1820); Verók Attila (Eszterházy Károly Egyetem): Nyugat-Magyarország vs. Kelet-Magyarország? Könyvtermelés az ország legnagyobb egyházmegyéjében (1755–1826)

A hozzászólások, vita és szünet után a Köznemesek és az alsópapság olvasmányai szekció következett Barth Dániel vezetésével. Ebben a következő előadások hangzottak el:

Horváth Jozsef (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrájához (Falusi és mezővárosi plébánosok könyvhagyatékai, 1770–1820), Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem): Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár? Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18/19. század fordulóján, Simon Beáta (MNL Zala Megyei Levéltára): Köznemesek magánkönyvtárai a 18. századi Zalában, hagyatéki leltárak alapján.

 A délutáni programban az első szekciót Lengyel Réka vezette Főúri gyűjtemények címmel, melyben két előadás hangzott el:

Czeglédi László (Eszterházy Károly Egyetem): Könyvgyűjtők, mecénások a zólyomradványi tékában; Szabó Ádám (MTA Könyvtár és Információs Központ): Egy főúri tudóskönyvtár: a Telekiek gyűjteménye

 Szelestei Nagy László vezette a Tudósok, irodalmárok gyűjteményei című szekciót, melynek programja a következő volt:

Zvara Edina (Szegedi Tudományegyetem BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék): Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai, Doncsecz Etelka (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport): Verseghy Ferenc könyvtárai; Violáné Bakonyi Ibolya (Csokonai Református Gimnázium, Csurgó): Újabb adatok a somogyi udvarházak könyvkultúrájának kérdéséhez, Dobek Ágnes (MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport): Sauttersheim Ignác könyvei.

Az előadások rezüméi itt olvashatók az OSZK honlapján:

http://www.oszk.hu/sites/default/files/Konyves_fuzetke.pdf

Örömmel üdvözöltük az előadók között egyházi könyvtáros kolléganőnket, Violáné Bakonyi Ibolyát, a nagymúltú, jelentős muzeális anyagot gyűjtő csurgói Csokonai Református Gimnázium Könyvtárának vezetőjét, aki kiváló elődást tartott.