Rejtett kincseink… egy kötet Náprághy Demeter könyvtárából


Naprághyi Demeter (1556-1619) püspök, erdélyi kancellár kora jelentős könyvgyűjtő egyházi méltósága volt. Győri püspökké történő kinevezése után, Erdélyből 200–300 kötetes könyvtárat hozott magával. Könyvgyűjteményének 50 kötete ma is a Győri Egyhámegyei Kincstár és Könyvtárban található. Könyvtárából egy kötetet a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őriz.

Naprághyi Demeter (Naprágy, 1556 – Győr, 1619. március 25.) püspök, erdélyi kancellár. Neve Naprágyi, Náprágyi, Napragyi, Napraghy, Náprági, illetve Dömötör alakban is ismert. Életrajz és pályakép a Magyar Katolikus Lexikonban olvasható. Kora jelentős könyvgyűjtő egyházi méltósága volt. Amikor győri püspöknek nevezték ki, Erdélyből 200–300 kötetes könyvtárat vitt magával, amelyet az uradalmi (győri káptalan) levéltárában őriztetett. Könyvgyűjteményének 50 kötete, köztük János Zsigmond 3 és Báthori Zsigmond 7 könyve a Győri Egyhámegyei Kincstár és Könyvtárban található ma is. Könyvtárából egy kötetet a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őriz.

A kötet leírása: Seneca, Lucius Annaeus (római filozófus, író)(i.e.4 körül-i.sz.65) In hoc opere contenta, Ludus L. Annaei Senecae De morte Claudij Caesaris: nuper in Germania re[per]tus cum scholijs Beati Rhenani. Synesius Cyrenensis De laudibus Caluitij, Ioãne Phrea Britanno interprete, cu scholijs Beati Rhenani. Erasmi Roterodami Moriae Encomium, cum commentariis Gerardi Listrij, trium linguarum periti.. - [Basel] Basileae: [Froben, Johann] in Aedibus Ioannis Frobenii, [1515] mense martio anno M. D. XV.. - [116] fol. ; 4° (20 cm)

2019-ben, Naprághyi Demeter halálának 400. évfordulója alkalmából a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, és a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport „Fáradozással és béketűréssel” (Labore et patientia) emléknapot – konferencia és kiállítást – szervezett 2019. május 16-án a Brenner János Hittudományi Főiskolán, Győrben.

A konferencián előadott többek között P. Vásárhelyi Judit (osztályvezető, OSZK Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya; egyetemi tanár, PPKE BTK; MTA-PPKE Barokk lelkiségi és Irodalom Kutatócsoport), aki már évek óta dolgozik Naprághy Demeter könyvtárának rekostrukcióján. Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából című előadásában a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kötet is szóba került, melyet az évforduló alkalmából szervezett kiállításon be is mutattak a szervezők.