Rejtett kincseink… egy kötet W. A. Mozart első patrónusának, III. Sigismund, Christoph von Schrattenbach salzburgi hercegérseknek a könyvtárából


A Majki Kamalduli Remeteség műemlékegyüttesének rekonstrukciója során 2013-2014-ben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár felkérést kapott arra, hogy a kamalduli rendet, valamint a II. Rákóczi Ferenc és a kamalduliak kapcsolatát bemutató A hallgatás ereje című kiállításra kölcsönözzön a témával kapcsolatos könyveket – kiállításra.
Egészen konkrét kérésként-kérdésként merült fel, hogy II. Rákóczi Ferenc bizonyítottan kedvenc olvasmányai közül vajon melyek találhatók meg a pannonhalmi könyvtárban, a fejedelem halála előtti, francia nyelvű kiadásban.

A kiállítást szervezők kérései között szerepelt François Fénelon (1651–1715) világhírű munkája, a Les aventures de Télémaque (Télemakhosz utazása). A műfaját tekintve politikai regény a Homérosz eposzából ismert hős, Odüsszeusz fiának, Télemakhosznak a kalandjait meséli el, miközben állambölcseleti, politikai eszméket is közread, ezért a 18. században igen népszerű olvasmánynak számított.
     Az először 1699-ben megjelent műnek Pannonhalmán több korabeli kiadása megtalálható. Ezek közül egy nagyon szép, bőrkötésű, arany nyomással díszített, 1725-ből származó kötetet választottunk a kiállításra.
Mint kiderült, a kötet igazi meglepetést tartogatott.
A szép küllemű kötet bőrkötésének díszítése, mindkét borítótábla közepén egy érseki címer, „S. D. G. A. S. S. A. L. G. P.” monogramokkal. (Az ilyen jellegű, címeres díszítés általában a könyv tulajdonosára utal.  A kötéstáblára belülről, nyomtatott papíron ex librisnek, a könyvtábla külsején, a kötésbe dolgozva-aranyozva superexlibrisnek nevezzük.) A címer alapján első körben annyit lehetett megállapítani, hogy egy egyházi méltóság tulajdona volt, ám a rövidítéseket (betűszót, monogramot) nehezen sikerült megfejteni.
Hosszan keresgélve az interneten több neves külföldi aukciósház ajánlatai között leltünk ugyanilyen „találatokat”. A rövidítéseket ugyan nem oldották fel, de a tulajdonoshoz elvezettek. A kötet III. Sigismund, Christoph von Schrattenbach salzburgi hercegérsek (uralkodott: 1753-1771) tulajdonában volt, az ő címere látható a könyvborítón.  Ő volt a gyermek Wolfgang Amadeus Mozart első pártfogója, aki lehetővé tette, hogy az ifjú zeneszerző koncertkörutakat tehessen édesapja kíséretében szerte Európában. A hercegérsek Mozart 15 éves korában hunyt el. Szomorú tény, hogy utóda már nem segítette a fiatal zeneszerzőt, sőt ellenségesen viselkedett vele.
A betűszó megfejtését, egyrészt logikai következtetések, másrészt további hosszas kutatások után, a következőnek gondoljuk: Sigismundus Dei Gratia Archiepiscopus Salisburgensis, Sedis Apostolicae Legatus, Germaniae Primas. (Zsigmond, Isten kegyelméből Salzburg érseke, az Apostoli Szentszék legátusa, a Német Birodalom prímása). Sigismund érsek elődei és utódai ugyanezen betűszót alkalmazzák, csak a kezdőbetű változik, és az mindig egyenlő az adott érsek keresztnevének kezdőbetűjével. Így eléggé biztosan állíthatjuk, hogy a tulajdonos ő lehetett. Ugyan a könyv megjelenésétől (1725) számítva Franz, Leopold, Jakob, Andreas, illetve Hieronymus érsekek is szóba jöhettek volna, de keresztnevük kezdőbetűje miatt kizárhattuk őket a lehetséges személyek köréből.
A kötet napjainkban is a majki kiállításon látható – 2019. december 31-ig hosszabbítottuk meg kölcsönzési szerződést.