Rejtett kincseink ... egy különleges kolligátum-kötet


Miközben a régi könyvek lapjait forgatjuk, visszatekinthetünk a régmúltba, átélhetjük a korábbi olvasók örömeit, áhítatát, … a sokszínű tudomány gazdagságának örömét. Mesélnek a könyvek, csak csendben hallgatnunk kell őket. – írja W Salgó Ágnes a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtát különleges ősnyomtatványairól és korai antikváiról írt ismertetőjében. (W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016. 63. p.)

 

A tanulmány utolsó fejezetében egy különleges, ún. kolligátum kötetről ír. A kolligátum (latinul colligatum) gyűjteményes kötetet jelent, melyben azonos témájú, vagy azonos nagyságú, esetleg ugyanazon kiadó vagy nyomda által megjelentett, rövidebb terjedelmű műveket kötnek össze egy kötetbe.

 „A kolligátum legkorábbi darabja, az egyetlen ősnyomtatvány, a német humanista Conrad Celtis (1459–1508) munkája 1500-ban jelent meg a szerző irányításával, kiadásában, Bécsben, Johannes Winterburgernél. Ez egy kicsiny gyűjteményes mű, melynek első darabja a Septenaria sodalitas litteraria Germaniae” [versgyűjtemény.]

„Celtis epigrammái után a 4. századi Ausonius költeménye olvasható a hét görög bölcs vetélkedéséről, végül Szent Jeromos levele az olvasásra és meghallgatásra javasolt költőkről zárja a kicsiny kötetet,” mely a kolligátum első darabja.

A kolligátum további részeiben a következő témájú műveket találunk „… van orvosi munka a fertőző betegségekről, van csillagászati, továbbá a rokonsági fokok rendszerét tárgyaló mű, de olvashatjuk a Kr. e. 4. századi Palaiphatosz görög mitológiai művét, az első-második századi Dionüsziosz Periégétés földrajzi munkája is a kötet része, a római történetíró, Tacitus Germaniáját, s a 15. századi Laurentius Valla latin retorikai, stilisztikai műve sem maradhatott ki.”

Ókori szerzők és kortárs humanisták változatos témakörökbe sorolható művei sorakoznak a kolligátumban nyomtatásuk időrendjében. A 10. kolligátum elé egy szép egyleveles fametszetet kötöttek: írópultnál ülő tudós homokórával, kvadránssal, nappal, holddal, csillagokkal. A metszet sem az előtte levő, sem az utána következő műnek nem része, s mégis mintegy gerincét alkotja a gyűjteményes kötetnek. Véletlen vagy tudatos elrendezés? Nem tudjuk.” … „A könyvei között ülő tudós, miközben kémleli a földi és égi jelenségeket, örömét leli tanulmányaiban. Ezt az örömet érezheti a későbbi olvasó is, amikor kézbe véve a több száz éves könyveket, tisztelettel emlékezik az elődök tudásvágyára és a közösséget gazdagító igyekezetére.”

(W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016. passim p. 61-63.)

A gyűjteményes kötet jelzete: Jelzete: 122-B 12

A kötetben található művek bibliográfiai adatai:

Koll. 1.: In hoc libello continentur: [Conradus Celtis]: Septenaria sodalitas litteraria Germanie. [Pseudo-]Ausonij Sententie septem Sapientum septenis versibus explicate. [Ausonius, Decimus Magnus] Eiusdem Ausonij ad drepanum de ludo septem sapientum. [Hieronymus Sanctus] Epistola sancti Hieronymi ad magnu(m) Oratorem urbis de legendis et audie(n)dis poetis. Lásd GW 06470, CIH 962. Jelzete: 122-B 12(1).

Koll. 2.: Stainpeis, Martin, Antidotale preseruationis in Epedimicum morbum ob plurimorum utriusque sexus commoditatem ex canonibus medicinalibus…, [Wien, s. typ. 1510].

Koll. 3.: Proklos Diadochos, Sphaera, Viennae Pannoniae, per Hieronimum Vietorem et Ioannem Singrenium, 1511.

Koll. 4.: Andr eae, Johannes, Lecture super arboribus consanguinitatis et affinitatis…, Vienne Austrie, Hieronymus Vietor et Joannes Singrenius socij, Expensis…, Leonardi et Luce Alantsee fratrum, 1513.

Koll. 5.: Palaiphatos, De non credendis historiis, Viennae Pannoniae, opera Hieronymi Vietoris & Ioannis Singrenii calcographo(rum), Impe(n)sis vero Leonardi & Lucae Alantsee fratrum bibliopolarum, 1514.

Koll. 6.: Dionysios Periēgētēs, De situ orbis, Joannes Singrenius diligenter impressit, Vienne, 1515.

Koll. 7.: Tacitus, Publius Cornelius, De situ Germanie et incolarum… Conradi Celtis Protucii poete fragmenta quaedam de iisdem, Vienne Pannonie, Joannes Singrenius, 1515.

Koll. 8.: Valla, Laurentius, Adeps elegantiarum Vallae, ex eius de lingua Latina libris per Bonum Accursium studiosissime collectus, Viennae Pannoniae per Hieronymum Vietorem, impensis Leonardi et Lucae Alantseae fratrum, 1516.

Koll. 9.: Theophrastos, De caracteribus, Impressum Viennae, per Hieronymum Vietorem, 1517.

Koll. 10.: Johannes de Sacrobosco, Algorismus magistri Joannis de Sacro Busto ex vetustissimis computantium exemplaribus collectus…, Impressum Viennae Austriae, per Hieronymum Vietorem, Expensis vero Leonardi & Luce Alantsae fratrum, 1517.

Koll. 11.: Schreiber, Heinrich, Libellus de compositione regularum pro vasorum mensuratione, Impressum Viennae Pannoniae, per Ioannem Singrenium, expensis Lvcae Alantsae, 1518.

Koll. 12.: Erasmus, Desiderius, Familiarum colloquiorum formulae et alia quaedam, Viennae Pannoniae, apud Ioannem Singrenium, 1519.

Koll. 13.: Tertullianus, Quintus Septimius Florensani, Aduersus gentes, Apologeticus, Ioannes Syngrenius imprimebat Viennae Pannoniae, 1521.

Koll. 14.: Cyrillus, Sanctus Alexandrinus, De Animae decessu, deque eius uita altera sermo [etc.], Viennae Pannoniae, in aedibus Ioannis Singrenij, 1521.

Koll. 15.: Cicero, Marcus Tullius, Pro lege Manilia, Viennae, ex edibus Ioannis Singrenij, 1522.

Koll. 16.: Cicero, Marcus Tullius, Pro Milone, Impressum Viennae Austriae, per Ioannem Singrenium, 1522.

Koll. 17.: Brassicanus, Johann Alexander, In felicissimum puerperium sereniss. Dn. Annae Vngariae ac Boëmiae reginae etc. Alexandri Brassicani Idyllion, Hieronymus Vietor… Viennae Austriae excudebat, 1528.