Rejtett kincseink… hexameteres költemény Jézus Krisztus szenvedéséről 1494-ből


„Ritkaságnak számít, tudomásunk szerint a világon mindössze tizennégy, Magyarországon ebben a Pannonhalmán őrzött egyetlen példányban ismert Hieronymus de Vallibus páduai orvos és humanista költő munkája, az 500 hexameterből álló, antik hagyományt követő epikus munka Jézus szenvedéséről, a Jesuida seu De passione Christi.” (W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016 49-50)

„A sok kiadást megért mű jelen kiadása a betűtípusa alapján a lipcsei Martin Landsberg nyomdájában készülhetett 1494 körül. Szerzője 1458-ig élt, s művét Pietro Donato (1380–1447) páduai püspöknek ajánlotta. A munka jelenlegi ismereteink szerint 1473 körül, Augsburgban jelent meg először Günther Zainer nyomdájában, s később számos alkalommal újra kiadták, olykor fametszetekkel illusztrálva. Érdekessége, hogy a sorok száma az egyes kiadásokban 494 és 505 között ingadozik, részben a helyenként olvasható fejezetcímeknek köszönhetően.

A mű antik mitológiai bevezetéssel indul, Pluto, az Alvilág, az örök sötétség birodalmának fejedelme gyűlésbe szólítja híveit. Nagy a baj, ugyanis megjelent a Földön Jézus, aki szűztől született, s az Isten fiának mondják, bár apja kiléte bizonytalan. Már gyermekként feltűnő bölcsességről tett tanúságot a jeruzsálemi templomban, felnőttként pedig tanít, egyre több követőt szerez, csodákat tesz, a vakoknak visszaadja látását, halottakat támaszt föl, a vízen jár. El kell érni, hogy meghaljon, mert csak így lehet véget vetni tevékenységének, amely sérti a sötétség birodalmának érdekeit. Pluto ezért harcba hívja népét, hogy menjenek Jeruzsálembe és környékére, s szerezzenek fegyvertársakat a támadáshoz. Az egyik démon azonnal Júdást keresi fel, mások a jeruzsálemi papság és a vének lelkébe költöznek, s a városban, mintegy az alvilági tanácskozás földi párhuzamaként, összegyűlnek az írástudók és farizeusok, s elhatározzák Jézus megölését. Ezután kezdődik a versbe foglalt szenvedéstörténet az evangéliumok alapján egészen a sírba tételig. A mű végén a szerző hálát ad Istennek a megváltásért, és kifejezi a püspöke, Pietro Donato iránti nagyrabecsülését.” (W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője 4. Pannonhalma, 2016 49-50)

A kötet leírása:

Hieronymus de Vallibus: Jesuida seu De passione Christi Tractatus carminibus elegantissimis conscriptus de passione domini.- Leipzig : Martin Landsberg, c. 1494.- 14] fol. ; 4° (21 cm)

Jelzete:

122-I-8