Rejtett kincseink… Kazinczy Ferenc bejegyzése Sylvester János Új Testamentumában


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár gyűjteménynek egyik érdekessége-kincse Sylvester János Újtestamentumának második kiadása, mely Bécsben jelent meg, 1574-ben. Ebből kevesebb példány lelhető fel, mint az első kiadásból (Sárvár-Újsziget, 1541). A pannonhalmi példány azért is becses, mert 1831 áprilisában Kazinczy Ferenc beleírta a nevét látogatása emlékéül: Láttam ezt Pannonhalmán, 1831. április 12-én Kazinczy Ferenc.

 

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár egy példányt őriz Sylvester János – humanista, erasmista szellemiségű tudós, bibliafordító, nyelvész, nyelvtaníró, a magyar esszéirodalom megteremtője, nyomdász – Újtestamentumának második kiadásából.

Az 1504 körül született Sylvester előbb Krakkóban (1526-1527), majd Wittenbergben (1529-ben, és 1534 – 1536-ig) tanult. 1534 és 1543 között állt Nádasdy Tamás szolgálatába, akinek sárvári (Sárvár-Újsziget) birtokán lett iskolamester és vezette a Nádasdy alapította nyomdát. 1544-től a bécsi egyetemen héber és görög nyelvet tanított.

Sylvester János Sárvár – Újszigeten adta ki 1541-ben Újtestamentum-fordítását, mely az első Magyarországon, magyar nyelven nyomtatott mű. Sylvester, fordításában az eredeti görög szöveget vette alapul, felhasználva Erasmus Újszövetség-fordítását, ezzel úttörő szerepe volt a magyar fordításirodalom megteremtésében és későbbi fejlődésében.

Az egyes evangéliumok előtt disztichonokban foglalta össze azok tartalmát és disztichonokban írta kötete elé a magyar néphez- olvasóihoz szóló ajánlását is, elsőként alkalmazva magyar nyelvre az időmértékes verselést: Próféták által szólt/ rígen néked az Isten,/ Akkit igírt, ímé,/ vígre megadta fiát…

A szentírási szövegen túl ez a kötet tartalmazza az első esszét ( stilisztikai tanulmányt).

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban, a Bécsben, 1574-ben megjelentetett második kiadást őrizzük. Ebben már nem szerepel az ajánlás és a tanulmány sem, ám ebből a kiadásból maradt fenn kevesebb. A pannonhalmi példány azért is becses, mert 1831 áprilisában Kazinczy Ferenc beleírta a nevét látogatása emlékéül: Láttam ezt Pannonhalmán, 1831. április 12-én Kazinczy Ferenc.

A kötetből a Pytheas Könyvmanufaktúra készített hasonmás kiadást, mely megvásárolható a kiadó honlapján:  

http://konyvmanufaktura.hu/termek/sylvester-janos-fordito-uj-testamentum/