Rejtett kincseink... könyvborító egy 14-15. századi misekönyv fél lapjából


Az EMMI támogatásból elvégzett egyedi restaurálás kapcsán került érdeklődésünk középpontjába egy fél kódexlapba kötött kötet. A 17. században megjelent könyv borítójaként szolgáló töredék egy 14-15. századi misekönyv fél lapja. Azonosításában köszönetet mondunk Lauf Juditnak az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport  Fragmenta Codicum Műhely munkatársának.

 

„Talán egyetlen más ország középkori kódex – és nyomtatott könyv állományát nem érte olyan méretű pusztulás, mint Magyarországét. [Ami ]... megmaradt, az a középkori állománynak becslések szerint mindössze 1-2 %-a lehet” – írja Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára Bibliotheca Hungarica Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt című munkája I. kötetének bevezetőjében.

Ez az oka annak, hogy a könyv- és kultúrtörténettel, a írás- és olvasáskultúrával foglalkozó szakemberek és érdeklődők különös figyelemmel fordulnak minden kódextöredék (fragmentum) felé.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban több kódexlapba kötött könyvet és a restaurálási munkák során lefejtette kódex-fragmentumot őrzünk.

A most a figyelmünk középpontjába került 17. századi kötet a következő munka:

[LANZMAR, Franciscus] Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum vindicatis e mortuali pulvere reliqiis ad gratam apud posteros memoriam a iusto et vero patriae dolore erectum. -[Pottendorf] sine loco: apud Hieronymum Verdussen, [1667]. - [6], 184, [8] p.

A kötésként szolgáló kódextöredék adatai:

Pannonhalma 123b.J.+14*b/Fragm-Missale Franco-Romanum incerti ritus - 14/15. század – 1 levél

Erős, megsárgult pergamenfólió felső fele, melynek sarkait levágták: 260 x 198 mm. –Kéthasábos írástükör: *160×75+15+75 mm, 18 sor (eredetileg kb. 31 sor). – Írása: gótikus könyvírás (textualis formata) a 14/15. század fordulójáról. – Kétsoros vörös S és hat soros vörös I iniciálé, vörös megerősítővonalak, rubrikák. Az f. 1v felső margóján vörös tintával: xxxvii.

Őrzőkönyv: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 123b.J.+14b: Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et primorum militantis Ungariae ducum… Pottendorf, apud Hieronymum Verdussen, 1667, Nádasdi Ferencz ajánlásával (RMK III. 2397).

Eredet – használat: Magyarországi? (ld. Őrzőkönyv).

Missale Franco-Romanum incerti ritus. Dominica Invocavit, Feria II post Dominicam Invocavit. Szöveghiánnyal.

f. 1r-v Dominica Invocavit. Ev. Ductus est Ihesus in desertum a Spiritu … te ne forte offendas […] eum dyabolis …(Mt. 4,1-6[6-8]8-11); Off. Scapulis suis obumbrabit …; Secr. Sacrificium quadragesimalis …; Comm. Scapulis suis obumbravit …; Compl. Tui nos, Domine, sacramenti … – Feria II. […] Lect. Ecce ego ipse requiram … et in pascuis pinguibus pas[centur …] (Ez 34,11-14[14–16); [Gr. Protector noster …; V. Domine Deus vir]tutum exaudi …; Ev. Cum venerit filius hominis in maiestate sua … manducare [Sitivi …] (Mt 25,31–42[42–46]).

A nagyböjti időszak misetételei általánosak, a rítust nem lehet meghatározni.

A kötet restaurálási dokumentációját a mellékletben olvashatjuk.

Ugyancsak a mellékletben láthatunk fotót a fél kódexlap két oldaláról.