Alapdokumentumok


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Küldetésnyilatkozata

"A tétlenség a lélek ellensége.
Ezért a testvérek a megállapított időben
foglalkozzanak testi munkával,
más órákban pedig szent olvasmányokkal."

(Szent Benedek Regulája 48. fejezet:
A mindennapi testi munka)

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Magyarország legrégebbi alapítású könyvtára, megszakításokkal ugyan, de 996 óta létezik. 1996-tól a Világörökség címet birtokló Főapátsággal együtt az egyetemes és nemzeti kulturális örökség és vagyon része.
Feladatunk és küldetésünk, hogy ezt a kulturális kincset hagyományos értékeinket megtartva, de a 21. század igényeinek megfelelve, korszerű informatikai háttérrel a nemzet és az egész emberiség számára méltón megőrizzük, feltárjuk és közvetítsük.
Konkrét célunk, hogy elősegítsük a hazai és nemzetközi tudományos kutatásokat, különösen a következő témákban: teológia és segédtudományai, egyháztörténet, kultúrtörténet, szerzetességtörténet általában, és az országban egyedülálló módon: bencés szerzetesség.
A nyilvánosság vállalásával, a könyvtári szolgáltatások biztosításával, szakmai programokkal, kiállítások rendezésével a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár műemléki környezetben – a könyvtár klasszicista teremkönyvtára az egyik legismertebb és legszebb magyarországi műemlékkönyvtár – közművelődési szerepet vállal a keresztény és egyetemes európai kultúra népszerűsítésében.
A fenti célok érdekében a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, frissítjük, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségeink szerint rekonstruáljuk.
Gondoskodunk a könyvállomány korszerű, sokoldalú, elektronikus úton is elérhető feltárásáról és szolgáltatásáról. Korszerű telematikai eszközökkel fejlesztjük a tájékoztató és információs szolgáltatásokat.
Részt veszünk tudományos műhelymunkákban, lehetőségeinkhez mérten szorgalmazzuk és támogatjuk a gyűjtemény egyes kincseinek hasonmás kiadását és a könyvtár gyűjteményével foglalkozó tudományos igényű munkák megjelentetését.
Rendszeresen biztosítunk (pályázatok segítségével is) anyagi forrásokat állományvédelemre, restaurálásra. Ugyancsak törekszünk a gyűjtemény értékes, ritka dokumentumainak digitalizálására.
Szakképzett és folyamatosan továbbképzett könyvtárosok foglalkoztatásával, és a fentebb említett korszerű eszközök beszerzésével – lehetőségeink szerint – egyre javítjuk a könyvtárban folyó munka személyi és tárgyi feltételeit.
Munkánk során figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi könyvtárügy változásait és kihívásait, szem előtt tartjuk az intézményünket felkereső könyvtár-használók igényeit.

Pannonhalma, 2018. szeptember 12.


Kelt 2006-ban, módosítva: 2014-ben, utolsó módosítás: 2018. szeptember