Nagyhét – 2020


Virágvasárnappal – idén 2020. április 5-én – elkezdődik a húsvétot megelőző nagyhét. A Pannonhalmi Evangelistarium díszes iniciáléjával – melyen Dürer hatása érezhető - és Anselm Grün szavaival kezdjük el ezt a keresztények számára fontos időszakot, mely legnagyobb ünnepünket, a húsvétot közvetlenül megelőzi.

 

A Pannonhalmi Evangelistarium „… illusztrációinak kiválasztásában, megkomponálásában, és a figurák jó részének megalkotásában a kortárs német művészet hatása érvényesül. A Jézus születése, a Bevonulás Jeruzsálembe, az Utolsó vacsora, a Krisztus feltámadása, a Krisztus mennybemenetele és a Szentlélek eljövetele kompozícióinak hátterében a korábbi szakirodalom Dürer Kis Passiójának hatását ismerte fel. Ebből kiindulva a metszetsorozat keletkezési korát (1509-1511) vette figyelembe a Pannonhalmi Evangelistarium készítési idejének megállapításakor. A Kis Passió ismeretét elsősorban a Jézus születése és a Bevonulás Jeruzsálembe témáknak szentelt iniciálék vizsgálata bizonyíthatja. Kompozíciójuk és figuráik többsége egyértelműen a hasonló témájú Dürer lapról származik. A többi képen az átvétel legfeljebb egy-egy közkinccsé vált figuratípus (például a Napbaöltözött Asszony) jelenlétét vagy valamely kisebb részlet (tájkép, építészeti elem, figura, mozdulat stb.) megoldását jelenti. Hasonlóképpen érvényesül a pannonhalmi kódexben a Dürer közelében készült Baseli Imakönyv 1496-os metszetsora, illetve Schongauer egy metszete.”

(Wehli Tünde: Pannonhalmi Evagelistarium és Benedictionale.- in: Mons Sacer 996-1996 Pannonhalma ezer éve I. – szerk. Takács Imre.- Pannonhalma, 1996.- p. 585-586. )

 „A nagyhéttel megkezdődik Jézus halálának és feltámadásának tulajdonképpeni ünneplése. A Jézus szenvedésére való emlékezést diadalmenettel kezdjük. Ahogy egykor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és ott királyként ünnepelték, úgy indulunk mi is pálmaágakkal a templomba. A körmenettel valljuk meg, ki is ez a Jézus, aki kész végigjárni a kereszt útját. Ő a Messiás, aki bennünket szabadságra vezet, Ő a Király, az egész világ ura. Miközben Jézust, az igazi királyt követjük, és előtte énekeinkkel hódolunk, magunkat is begyakoroljuk királyi méltóságunkba.

Mindannyian királyok vagyunk. Valahányszor megérint bennünket a szenvedés, mindig arra kell emlékeznünk, hogy királyi méltóság lakik bennünk. Jézushoz hasonlóan, aki királyként járta végig a gyalázat útját és legmélyebb megalázottságában is tudatában maradt isteni méltóságának, bennünket sem tud összetörni a szenvedés. Elnémíthat, magányba és szomorúságba taszíthat, de méltóságunktól nem foszthat meg. Ezt jelenti a szenvedés hetének kezdetén Jézus diadalmenete, amely egyszerre ad célt az ő és a mi szenvedésünknek is.”

 (Anselm Grün: Húsvéti módon élni -Anselm Grün: Österlich leben, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2001. Fordította: Horváth Dori Tamás http://czuczor.hu/anselm-grun-husveti-modon-elni)

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár számára kiválóan becses Pannonhalmi Evangelistariumról és Benedictionáléról itt olvashatunk: https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseink-pannonhalmi-evangelistarium-es-benedictionale

A kezdőképen a Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a csatolásban az Utolsó vacsora jelenetét láthatjuk

CsatolmányMéret
Image icon utolso_vacsora-_p.halmi_evang-.jpg90.73 KB