Rejtett kincseink...Egy újabb kötet Naprághy Demeter az „utolsó humanista főpap” könyvtárából


Naprághy Demeterre 2019-ben figyeltünk fel, amikor a halálának 400. évfordulója alkalmából egy konferencián jártunk a győri  Brenner János Hittudományi Főiskolán, május 19-én. Ahogy utána beszámoltunk róla, Naprághy egykor jelentős, mára szétszóródott, töredékben fennmaradt könyvtárából egy kötetet a Pannonhalma is őriz. A konferencia után Samodai Éva kolléganőnk még egy Naprághy kötetet talált a pannonhalmi gyűjteményben...

„Naprághy Demetert Jenei Ferenc mint az utolsó humanista főpapot jellemezte. Ez a sor a 15. században Vitéz Jánossal kezdődött, és a 16. században tevékenykedett tudós egyházi vezetőkkel (Oláh Miklós esztergomi érsek, Telegdi Miklós pécsi püspök, Mossóczi Zakariás nyitrai püspök etc.) folytatódott, akik, miközben egyre magasabb tisztségeket töltöttek be a katolikus egyházon belül, fontos szerepet vállaltak az ország politikai és diplomáciai életében is. Művelt, vallásuk iránt elkötelezett emberek voltak, akik komolyan érdeklődtek a könyvek és a művészetek iránt.”- írja P Vásárhelyi Judit: Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából című írásából (Megjelent: Arrabona, 57. 2019.- pl. 73-96)

 A könyvgyűjtő és könyvet szerető püpökre 2019-ben figyeltünk fel, amikor halálának 400. évfordulója alkalmából a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, és a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport „Fáradozással és béketűréssel” (Labore et patientia) emléknapot – konferencia és kiállítást – szervezett május 16-án a Brenner János Hittudományi Főiskolán, Győrben.

Naprághyi Demeter (1556-1619) püspök, erdélyi kancellár kora jelentős könyvgyűjtő egyházi méltósága volt. Győri püspökké történő kinevezése után, Erdélyből 200–300 kötetes könyvtárat hozott magával. Könyvgyűjteményének 50 kötete ma is a Győri Egyhámegyei Kincstár és Könyvtárban található.

Ahogy egy korábbi hírben beszámoltunk róla, könyvtárából egy kötetet a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár is őriz: https://konyvtar.osb.hu/hirek/rejtett-kincseink-egy-kotet-napraghy-demeter-konyvtarabol

A fentebb említett konferencián előadott többek között P. Vásárhelyi Judit (osztályvezető, OSZK Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya; egyetemi tanár, PPKE BTK; MTA-PPKE Barokk lelkiségi és Irodalom Kutatócsoport), aki már évek óta dolgozik Naprághy Demeter könyvtárának rekostrukcióján. Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából című előadásában a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött kötet is szóba került, melyet az évforduló alkalmából szervezett kiállításon be is mutattak a szervezők.

 A konferencia után nem sokkal Samodai Éva kolléganőnk még egy Naprághy kötetet talált a pannonhalmi gyűjteményben, a jezsuita Leonardus Lessius löweni teológiaprofesszor De Antichristo (Antwerpen, 1611) című reformáció ellenes vitairatát.

A kötet leírása:Lessius, Leonardus: De Antichristo et eivs praecvrsoribvs disputatio apologetica gemina. Antwerpen, 1611. – jelzete: 56 I 40 - Naprághy bejegyzése: Demetrij Napragi Archiep(iscop)us Colocensis - További bejegyzések: F. Valentini Szalai Ord. s. Pauli – Ex libris Joannis Munkovics

A meglehetősen rossz állapotú kötet restaurálása folyamatban van.

Az új felfedezést P. Vásárhelyi Judit közölni tudta előadása szerkesztett változatában, mely az Arrabona 57. kötetében, 2019-ben jelent meg.