Advent 2023


Az idei adventre készülve, joggal nyugtalaníthat bennünket a kérdés, hogy mit mondhatunk, mit lehet mondani ma, most a háborúk sújtotta világban adventről, karácsonyról, végső soron Istenről és a Fiúról, Jézusról, akinek megtestesülése ünnepére készülünk. Pilinszky János: A fényességes angyal is című adventi-karácsonyi versével indulunk az ünnepek felé.

A vers alcíme: Emlékezés egy világháborús karácsonyra

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

Advent a várakozás ideje, várakozás Jézus születése ünnepére, egyben emlékeztető azokra a századokra is, amikor az emberiség a Megváltó eljövetelére várakozott.

Az Ószövetségi Szentírásban több a Messiás eljövetelére vonatkozó jövendölést is olvashatunk. Ezek közül most Izaiás próféta jövendölését (Iz 9,5) emeljük ki, aki Csodálatos Tanácsadónak, Erős Istennek, az Örök Atyának és a Béke Fejedelmének nevezte az Eljövendőt.

Az értünk emberré lett második isteni személy, akinek a megtestesülését karácsonykor ünnepeljük a Béke Fejedelme… Ám, ahogy nem hadvezérként jött, úgy békéje sem evilág békéje. Az ő békéje azonban messze túlmutat a földi háborúkon és emberi békétlenségeken. Ő az Eljövendő, aki már eljött, velünk van és velünk marad a világ végéig. Ő Emmanuel, mely név azt jelenti: Velünk az Isten.

Mit mondhatnánk az idei adventben? Mit kívánhatnánk az idei adventben?

Örökké újjáéledő reményt … és biztos hitet, hiszen EMMANUEL! Velünk az Isten! VELÜNK AZ ISTEN minden földi nyomorúságunkban...