Bazilika 800 zarándokfüzetek 1-2.füzet


2024-ben ünnepeljük a pannonhalmi Szent Márton-bazilika egyik legnagyobb szabású, Oros apát idejében történt átépítésének befejezése 800. évfordulóját. A Bazilika 800 projekt egyik része a Bazilika 800 zarándokfüzetek megjelentetése, melyet Juhász-Laczik Albin jegyez szerzőként. A kiadvány „foglalkoztató-füzet”, egyféle munkafüzet, mely a zarándoklatra vállalkozóknak feladatokat kínál, kérdéseket tesz fel – persze a válasz is megtalálható, QR-kóddal ellenőrizhető. A feladatok mellett imádságokat és elmélkedési szempontokat is ad az olvasónak.  

 

 

A Pannonhalmi Főapátság kulturális tevékenysége immár lassan egy évtizede egy-egy meghatározott hívószó köré szerveződik. E hívószó jegyében rendezik meg a képzőművészeti, a zenei, spirituális és teológiai programokat, és ehhez kapcsolódnak a kiállítások.

Különösen is kiemelkedik, egymáshoz kötődik a 2021-ben kezdődött négyéves időszak, melynek végén, 2024-ben ünnepeljük a pannonhalmi Szent Márton-bazilika egyik legnagyobb szabású, Oros apát idejében történt átépítésének befejezése 800. évfordulóját.

A négyéves időszak kulturális hívószavai 2021-ben az Emlékezet, 2022-ben a Megújulás, 2023-ban a Zarándoklat, 2024-ben pedig az Ünnep.

A Bazilika 800 projekt egyik része a Bazilika 800 zarándokfüzetek megjelentetése, melyet Juhász-Laczik Albin jegyez szerzőként.

A sorozat első füzete a Szent István nyomában Pannonhalmán címet viseli.

A Bencés Kiadó ajánlása szerint:

„Ez a zarándokfüzet úgy kalauzol minket végig a Pannonhalmi Főapátság épületein, hogy közben első királyunk, Szent István személyes történetét is megismerjük. A térképet követve, szó szerint István lábnyomában járunk. Az egyes stációkhoz fűzött feladatra, kérdésre, imádságra kellő időt hagyva belepillanthatunk abba, hogy miként maradhatott István, korának számos emberfeletti kihívása közepette, mégis hívő ember, gondoskodó családapa, győztes hadvezér, hiteles politikus és a ma egyházának is példát mutató szent.”

https://foapatsagiturizmus.hu/termek/szent-istvan-nyomaban-pannonhalman/

A sorozat második füzete az Árpád-házi királyaink nyomában jár Pannonhalmán.

A kiadó ajánlása így ír róla:

„Ez a zarándokfüzet a huszonegyedik századi utazóknak szól, akik Pannonhalma falai között járva az Árpád-kort barangolják végig, és közben közelebb jutnak a jelenhez is. Hiszen sehol a világon nincs olyan hely, amely annyi Árpád-házi királynak a kéznyomát őrizné, mint Pannonhalma. Múltunk megismerése önmagunkhoz visz közelebb, és ahhoz, aki minden utunk kezdete, célja és értelme: a történelem Urához, Istenhez.”

https://foapatsagiturizmus.hu/termek/arpad-hazi-kiralyaink-nyomaban-pannonhalman/