Bazilika800 – A második Az én bazilikám tematikus programról


2024. április 28-án a második Az én bazilikám sétán (Szentek, asszonyok, szolgálólányok – Nők a pannonhalmi bazilikában) Kiss Noémi író, Ásványi Ilona könyvtárigazgató és Dejcsics Konrád atya mutatta be a Pannonhalmi Főapátság nyolcszáz éves templomát.

A kísérők a templomban tetten érhető női, asszonyi jelenlétről szóltak. Nőkről, akiknek az élettörténetét, sorsát egyaránt őrzik a pannonhalmi bazilika ősi falai, mint ahogy az évszázadok alatt csaknem megszakítások nélkül itt élő szerzetesközösségét is. Nőkről, akik nélkül persze ugyanúgy itt állna a szerzetestemplom, de mégis egészen más lenne. A torony alatt „Ádámtól és Évától” elindulva a teremtésről, a bűnbeesésről, és Isten gondoskodó szeretetéről Konrád atya beszélt, az ősanyára, Évára fókuszálva. A séta a Mater Amabilis mozaikképnél zárult, mely képről Kiss Noémi beszélt, így Évától Máriáig (EVA-AVE) jártak be egy sajátos utat a résztvevők. Közben Ásványi Ilona a nők finom, szimbolikus vagy egészen kézzelfogható jelenlétéről beszélt a liturgikus eseményeken, napjainkban, és az altemplomban eltemetett Stefánia hercegnéről, Rudolf trónörökös, majd Lónyay Elemér feleségéről. Kiss Noémi a bazilika két, Szent Erzsébetet és Szent Ágnest ábrázoló üvegablakát megmutatva a szent asszonyoknak, szerzetesnőknek a sajátos sorsáról, életéről mesélt, melyeket a legendákból ismerünk. A szentéletrajzokban olyan meseszerű eseményekről, nehézségekről olvashatunk, melyek — sajnálatosan — napjainkban is valós, érvényes emberi-női küzdelmek.

A programot egy közös, tea melletti kötetlen beszélgetés zárta.