Beszámoló az EKE közgyűléséről


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2021. október 21-én jelenléti közgyűlést tartott Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az egyesület életében a legfontosabb esemény a három napos nyári találkozó, melynek megrendezését más-más helyszínen, más-más könyvtár vállalja. Utoljára 2019-ben Esztergomban találkoztak személyesen az egyházi könyvtárosok. 2020-ban a pandémia miatt el kellett halasztani az egyházi levéltárosokkal (MELTE) és múzeumi munkatársakkal (EME) közösen, Pannonhalmára tervezett rendezvényt.

 

A Covid okozta bizonytalanság és kiszámíthatatlanság miatt az EKE elnöksége azt a felelős döntést hozta, hogy idén sem rendezi meg a nyári találkozót személyes jelenléttel. (Az EME vezetősége szintén a halasztás mellett döntött, a MELTE vezetősége viszont megtartotta a programot Pannonhalmán 2021. június 28. és 30. között. )

A személyes találkozóra mindenki vágyakoztak már, ezért az EKE vezetősége úgy gondolta, hogy a védettségi óvintézkedések mellett 2021. október 21-én megtartja a közgyűlést Budapesten.

A Sapientia Főiskola megfelelő helyszínnek tűnt, és kiváló vendéglátóik voltak a főiskola könyvtárának munkatársai.

A közgyűlésen 24 könyvtár szavazattal bíró képviselője jelent meg, és további 14 könyvtár adta át a szavazati jogot a jelenlévőknek, így, 38 szavazati joggal bíró képviselő jelenlétével érvényes volt a közgyűlés.

Az elnök köszöntője után imával kezdődött az együttlét, majd a közgyűlés napirendje következőképpen alakult:

  • A tisztségviselők beszámolója: elnöki beszámoló – Ásványi Ilona, titkári beszámoló – Kövécs Ildikó, kamarási beszámoló – Orosz Anna, felügyelőbizottsági beszámoló – Mészáros Nelli
  • Új tag felvétele
  • A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK- katalógusának bemutatója
  • Jövő évi nyári találkozó időpontja és helyszíne

Az elnök (Ásványi Ilona) beszámolójában elsőként köszönetet mondott a közvetlen munkatársainak, a titkárnak (Kövécs Ildikó), a kamarásnak (Orosz Anna) a felügyelőbizottságnak (Mészáros Kornélia, Varga-Kohári Mária, Violáné Bakonyi Ibolya), valamint az elnökségnek. Továbbá Török Beának és Tegzes Bélának a Hírlevélért, Papp Péternek a levelezőlista gondozásáért, Kovácsné Pázmándi Ágnesnek az EKE facebook fiókja gondozásáért, Baranya Péternek az UNITAS-szal kapcsolatos tevékenységéért.

Az elnöki, majd a titkári, kamarási, felüygelőbizottségi részletes beszámoló a 2021. január és október közötti időszakot ölelte fel. Az elmúlt hónapokban a pandémia miatt a korábbi évekhez képest az EKE visszafogottabban működött.

A beszámolók után a közgyűlés programja új tag felvételével folytatódott. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtár kérte felvételét az egyesültbe az egri Főegyházmegyei Könyvtár ajánlásával.  A könyvtárat Oszlánczi Krisztina könyvtár vezetője mutatta be. A közgyűlés megszavazta az egri könyvtár felvételét.

Az elnök ezután a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK- katalógusát ismertette, mely Oláh Róbert munkája. 

Végül a jövő évi nyári találkozójáról szólt.  A jövő évi találkozó időpontja: 2022. június 27-29. helyszíne: Pannonhalma.

Reméljük, hogy 2022-ben végre a szokott módon találkozhatunk Pannonhalmán. (Ami egy későbbi közös konferenciát illeti a társ szakmai szervezetekkel: 2022-ben a MELTE külön szeretné megrendezni a találkozóját és Budapesten, mert tisztújító közgyűlésük lesz, 2023-ban azonban készek a közös találkozóra.) 2023-ra pedig érvényes meghívásunk van a kecskeméti kollégáktól - készek befogadni, megszervezni az együttlétet.

A közgyűlés hivatalos lezárása után az elnök egy kiselőadást tartott a következő témában: Mi foglalkoztatja az egyházat és mi foglalkoztatja a könyvtáros szakmát?, vagyis a szinodlis folyamatról és a könyvtárak társadalmi felelősségvállalásáról szólt.  

A közgyűlés után büféebéd és kötetlen együttlét következett.