Csillagtúra – immár hagyományosan – a Pannonhalmi Főapátságban

A világ teremtése

2022. augusztus 12-én immár harmadszor szervezte meg a Pannonhalmi Főapátság a Csillagok alatt elnevezésű programot. Az érdeklődők idén is először részt vettek az esti zsolozsmán, a vesperáson a bazilikában, majd Biriszló Lőrinc bencés testvérrel körbesétáltak a templomban és megnézték a torony alatt a teremtéstörténetet elbeszélő, valamint a zodiákus jegyeket megjelenítő freskókat és a felsőszentély, meg a Szent Benedek-kápolna „csillagboltozatát”. Ezután a könyvtárban folytatódott a séta…

… ahol éggömböket és csillagászattal kapcsolatos régi könyveket tekinthettek meg a látogatók, Ásványi Ilona, a könyvtár vezetője segítségével. Utána Binzberger Ákos atya tartott szemléltetett előadást a csillagászatból. A program a Főapátság pincészetének teraszán zárult, talán hullócsillagot is láthattak az esti látogatásra vállalkozók.

A könyvtáros örömmel mutatta be mások mellett Sebastian Münster Cosmographia című, 2021-ben restauráláson átesett művét. A széles körben elterjedt és sok nyelvre (latin, francia, olasz, spanyol) lefordított, 1544-ben megjelent mű 1554-es prágai, cseh nyelvű kiadásának egy példányáról van szó. Münster hat könyvben kívánta leírni az akkor ismeretes világot. A mű történelmi, földrajzi, csillagászati és más természettudományos, valamint kultúrtörténeti ismereteket ad az akkori tudományos színvonalon. A Cosmographia a 16. század egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alkotása volt. 100 év alatt 24 kiadást ért meg.

A bemutatott könyvek között szerepelt egy ugyancsak restaurálásra váró, fametszetekkel gazdagon illusztrált  - egy különösen szép metszet található benne a világ teremtéséről -antikva Biblia, 1526-ból:

Biblia (latin) Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti et sacrorum canonum. - Lyon: Jacques Mareschal, 1526. - [14], 296, [24] ff.

Ez a kötet azért került a bemutatandó alapvetően csillagászattal foglalkozó könyvek közé, mert a Bibliában számos utalás található a Föld és a világegyetem elhelyezkedésére, illetve szerkezetére, a csillagok és a bolygók természetére. A bemutatott ismeretek a korabeli, mezopotámiai, egyiptomi és görög világképekkel rokon kozmogóniát tükröznek. A bibliai világképet azonban nem szabad a mai leíró tudomány szempontjából megítélnünk; legfőbb üzenete nem tudományos, hanem teológiai: a világot Isten teremtette, az anyagi világ, mint teremtmény nem isten. Ez a teológiai felismerés és üzenet különleges volt és eltért a mezopotámiai, egyiptomi és görög csillagisteneket hirdető korban. Bár később ezt is elfelejtette az emberiség, és mai napig sem mindenki fogadja el, de éppen a Biblia világképe biztosította és nyitott szabad utat a tudományoknak, hogy a világegyetemet vizsgálja.

A 2020. évi első „csillagtúráról” itt olvashatunk a könyvtár honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/csillagok-alatt-rendhagyo-esti-latogatas-pannonhalmi-foapatsagban

A 2021. évi második alkalomról itt olvashatunk a könyvtár honlapján:

https://konyvtar.osb.hu/hu/hirek/csillagok-alatt-masodszor-esti-latogatas-pannonhalman