Dante világa - Előadás Dante halálának 700. évfordulója alkalmából


2021. november 19-én a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Dísztermében Várkonyi Borbála esztéta tartott előadást L’amore che mi fa bella. Dante világa címmel az iskola egykori névadója, Dante Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából. Az előadás után a résztvevők megtekinthették az író fő művének, az Isteni színjátéknak a pannonhalmi könyvtárban őrzött, 1491-ből származó kiadását.

Az Isteni színjáték Dante Alighieri olasz nyelvű műve, amelyen 1307-től egészen 1321-ben bekövetkezett haláláig dolgozott. A teljes mű csak a költő halála után vált ismertté, életében csak egyes énekeit mutatta meg a nyilvánosságnak. Az Isteni színjáték eredeti kéziratát a költő halála után fia, Jacopo Alighieri a költő-politikus Guido Novello da Polentának ajándékozta. A 14. és 15. században fő művének számos kéziratos másolata forgott közkézen. A La divina Commedia első nyomtatott példánya 1472-ben jelent meg Folignoban. Majd még ugyanebben az évszázadban tizennégy további nyomtatás is elkészült. Elmondhatjuk, hogy a könyvnyomtatás feltalálása óta Dante műve egyike a legelőször és legtöbbször sokszorosított, fordított és illusztrált könyveknek.

 

A pannonhalmi ősnyomtatvány adatai:

Dante Alighieri: La commedia

Velence, 1491

anyaga: papír

terjedelem: 324 levél

provenienciája ismeretlen – legkorábban a könyvtár új kori történetében, 1802 után kerülhetett a gyűjteménybe

 

Dante művének magyarázatos (kommentárokkal ellátott) kiadása. Az Isteni színjátékon kívül más költeményeket is tartalmaz.

A kommentátor: Christophorus Landinus. Kiadó: Petrus Fighinus Nyomdász: a Velencében működő Petrus de Piasiis

 

A kötetet számos fametszet és „firenzei típusú” iniciálé díszíti.

 

A pannonhalmi kötet szerepelt az 1921-ben rendezett Dante-kiállításon.(Dante halálának 600. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat részeként megrendezett kiállítás.) Ott állapították meg, hogy a kolofonban hamisítás történt. Mint az összehasonlításokból kitűnt művet 1491-ben nyomtatták. (A nyomdászati munkákat 1491. november 18-án fejezték be.) Az évszámból "XI" ki van vakarva, ennek nyoma jól látható.Dr. Kemenes Illés könyvtáros [kézírásos bejegyzés az első előzék rectóján, alatta a Főapátsági Könyvtár ovális és kerek pecsétje]

 

Kötése: 19-20. századi, fatáblás, vaknyomásos, historizáló bőrkötés