Egy ősnyomtatvány kolligátum-kötet restaurálása az NKA pályázati segítségével


Gyűjteményünk legbecsesebb darabjai a kódexeken kívül az ősnyomtatványok, melyek egyedi restauráltatására az elmúlt két évtizedben nagy gondot fordítottunk. A Nemzeti Kulturális Alap 2022-ben kiírt (a megvalósítás határideje 2023 szeptember 30.) pályázata segítségével egy sérülten is szép kötésű ősnyomtatvány kolligátium-kötetet sikerült restauráltatnunk, mely két jogi témájú művet tartalmaz:

Koll. 1. Henricus de Piro (OCart)(1403-1473) Piro sup(er) institut(iones).-[Leuven] Lovania: Per Egidium van der heerstraten in alma louanien(se) vniuersitate Impressus, [1488. Nov. 12.] duodecima die Nouembris. - [176] fol.: ill.; 2° (31 cm), Egys. cím: Super Institutiones commentarius

Koll. 2. [Methodus iuris utriusque]. - [Leuven]: impressi per me Egidiu(m) van der heestrate(n), [1488. Febr. 23.] M.cccc.lxxxviii. vicesimatercia Februarii. - [28] fol.: ill.; 2°(31 cm)

 Az első mű szerzője Henricus Brunonis de Piro (a következő névváltozatokkal is szerepel: de Pyro, van den Pe(e)reboom, von dem Birnbaum) Kölnben született 1403-ban. Kora egyik legjelesebb jogtudósa volt, aki a kölni a párizsi és a bolognai egyetemen tanult jogot, ez utóbbi egyetemen szerezte meg a jogi doktorátusát. 1428-tól a Leuveni Egyetemen tanított, csakhamar az egyetem rektora lett. A jogi tanulmányok mellett szorgalmazta a teológiai és a képzőművészeti stúdiumokat is a joghallgatók számára. Részt vett a bázeli zsinaton (1431. júl. 23.-1449. ápr. 7.) 1432-ben a lille-i Szent Pál-templom kanonokja lett. 1434-től karthauzi szerzetesként élt, több rendházban töltötte be a perjeli (házfőnök) tisztséget. 1473. február 19-én halt meg. Négy hosszabb jogi munkát és több értekezést hagyott hátra. Ezek közül az egyik a most restauráltatott kolligátum első műve.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Magyarország legrégibb könyvtára, mely a nemzeti kulturális vagyon jelentős részét őrzi, gondozza és szolgáltatja. A Világörökség címmel bíró Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében elhelyezkedve, gyűjteménye, része a világ kulturális örökségének is.

A muzeális állományt 19 kódex, 230 ősnyomtatvány, többezer antikva, számtalan érdekes, és ritka könyv, ill. hungarikum alkotja a hasonló jelentőségű és eszmei értékű Kézirattár mellett.

A kódexeken kívül a gyűjtemény legbecsesebb darabjai az ősnyomtatványok, melyek egyedi restauráltatására az elmúlt két évtizedben nagy gondot fordítottunk, miután a 2002-ben elvégeztük a gyűjteménnyel kapcsolatos preventív, általános állományvédelmi feladatokat.

CsatolmányMéret
PDF icon restauralas_elott-kozben-utan.pdf1.23 MB