Egy a pannonhalmi könyvtárban őrzött kézirat, melynek megjelenésére csaknem ötven évet vártunk


A Győri Egyházmegye, a Brenner János Hittudományi Főiskola, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány szervezésében március 24-én mutatták be Jánosi Gyula OSB: Új idők küszöbénGiesswein Sándor élete és műve című kötetét a győri Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében. A posztumus kötet kalandos sorsú kéziratát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár őrzi.

Jánosi Gyula (1910-1978) a győri és a soproni bencés gimnázium latin-történetelem szakos tanára volt. Giesswein Sándor katolikus pappal, keresztényszocialista politikussal, országgyűlési képviselővel, társadalomtudóssal, az MTA levelező tagjával, a Szent István Akadémia elnökével az 1950-es években kezdett el foglalkozni.

1953-ban jelent meg a Vigiliában róla első írása Giesswein Sándor emlékezete címmel (18. évf. 1953. 12. szám p. 666-667).

1973-ban a Teológia című folyóiratban közölt megemlékezést róla (7. évf. 1973 3. szám p.190-193), majd egy évvel később, szintén a Vigiliában vetette össze Giessweint és Teilhard de Chardint (39. évf. 1974. 7. szám p. 486-489).

 A nemrégi kiadott monográfia első kézirata 1974-ben, a második 1977-ben készült el. A második változatot Jánosi Gyula halála után Cziráki László bencés gondozta. 1979-ben reálisabbá válhatott a kézirat kiadása, mert Rákosi Elek győri püspöki irodaigazgató, majd helynök írt hozzá ajánlást, és fennmaradt Szántó Konrád OFM lektori jelentése is. Cziráki László 1981-ben meghalt, így nem érhette meg a mű közzétételét.

 A most megjelent kötetet Somorjai Ádám OSB rendezte sajtó alá és gondozta jegyzetekkel. Ahogy az előszóban írja: „Most érkezett el az idő, hogy ezt a monográfiát teljes terjedelmében közreadjuk. Ezt abban a reményben tesszük, hogy egyrészt fel tudjuk mutatni, hogy voltak, akik a pártállami időszakban hosszú éveken át tudtak dolgozni az íróasztalfióknak, másrészt, hogy érdemtelenül elfeledett polihisztorunk, Giesswein Sándor hagyatéka ma is figyelemreméltó, és mint a hazai egyházi és közélet úttörője, aki fél évszázaddal megelőzte kortársait, bekívánkozna a tanítási anyagba is.” 

 

A könyvbemutatón Reisner Ferenc, a győri hittudományi főiskola rektora, majd Veres András győri megyéspüspök mondott köszöntőt.  

Utána Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát tartott előadást Ki volt Jánosi Gyula? címmel.

A kötetet Csóka Gáspár OSB mutatta be.

A kézirat sorsát Somorjai Ádám OSB ismertette.

Az esemény moderátora Zombori István történész volt.