Egyházi Gyűjtemények Konferenciája


2023. július 3. és 5. között a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára látta vendégül az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE), a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesületének (EME) éves nyári, ezúttal közösen megrendezett konferenciáját, melyen a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Levéltár és Múzeum munkatársai együtt vettek részt.

Július 3-án, hétfőn délután külön-külön tartotta a három szervezet a közgyűlését, majd meglátogatták a helyi gyűjteményeket: könyvtár, levéltár, Ráday Múzeum. A napot ökumenikus ima és zenés áhítat zárta a református templomban, melyen Johann Sebastian Bach Hat Schübler korál című művét Kovács Levente orgonaművész előadásában hallgathatták meg a konferencia résztvevői.  A korálok négyszólamú kórus feldolgozásait a Grádics Kórus szólaltatta meg Jámbor Zsolt karnagy vezényletével.

Július 4-én, kedden két szekcióban folyt az Egyházi gyűjtemények közös konferenciája

 Az első szekció levezető elnöke Bálint Ágnes, az EKE elnök volt. 

Előadók és előadások:

Koltai András (MELTE elnöke): 

Digitális kihívások az egyházi gyűjteményekben

Takács Dániel (ELTE): 

Mesterséges micsoda

Almási Zsolt (PPKE BTK): 

Digitális könyvészet

 

A második szekció levezető elnöke Harmati Béla, az EME elnöke volt.

Előadók és előadások:

Kómár Éva (MNM):

Múzeumok az online térben, lehetőségek és kihívások

Bánki Zsolt (MNL Informatikai és Innovációs Igazgatóság): 

A névterek mint a hiteles tudás forrásai:

A Magyar Nemzeti Levéltár földrajzi névtér projektjének bemutatása

Szerényi Ildikó (MNL Informatikai és Innovációs Igazgatóság): 

Önkéntesek és mesterséges intelligencia

Délután a Városháza dísztermében köszöntötte a város vezetése a konferencia résztvevőit, majd Kecskemét nevezetességeivel ismerkedtek meg a vendégek.

Július 5-én, szerdán szakmai délelőttre, szekcióülésekre került sor.

Könyvtári szekció előadói és előadásai:

Bán Magdolna (Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára): 

Ami összeköt minket: Egy gyülekezeti könyvtár jelene és jövője

Kádárné Zsoldos Edit (Bethlen G. Ref. Gimn. és Szathmáry Koll., Hódmezővásárhely): 

A Hódmezővásárhelyi Református Egyházi gyűjtemény alapítása

Oszlánci Krisztina (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtár, Eger):

Modern könyvtár barokk környezetben: EKKE Tittel Pál Könyvtár

Baloghné Vida Irén (Tiszántúli Ref. Egyházkerület Közgyűjteményei, Debrecen): 

KönnyűSERrel: Periodikumok nyilvántartásának modernizálása a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában

Violáné Bakonyi Ibolya (Csokonai V. M. Ref. Gimn. és Koll. Kvt,a, Csurgó): 

„Estve siralom… reggel öröm…”: Hírek a Csokonaiból

Schilde René (Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, Könyvtár, Pápa): 

Petőfi 200: Múlt és jelen találkozása a DRETGY Könyvtárában

Bálint Ágnes (az EKE elnöke, Tiszántúli Ref. Egyházker. Közgyűjteményei): 

„Ember tervez...?” A stratégiai munkacsoport beszámolója