Főapátsági Ásványtár: a külsős segítők mellett a gyűjteményi (könyvtár, levéltár, múzeum) együttműködés szép eredménye


Szent Benedek ünnepén, 2023. március 21-én nyitotta meg a Pannonhalmi Főapátság azt a gyűjteményi folyosón kialakított látványtárat, amely külsős segítőkkel és belső gyűjteményi (könyvtár, levéltár, múzeum) együttműködés szép eredményeként valósult meg.

Részletek dr Dejcsics Konrád OSB kulturális igazgató megnyitójából: „A Pannonhalmi Főapátság kulturális intézményei – a Könyvtár, Levéltár, a Múzeum és a kulturális iroda – egyedülállóak Magyarországon a hasonló egyházi intézmények között. Nemcsak arra gondolok, hogy micsoda kulturális kincset őriznek és tesznek ismertté – egészen a 11. századi autochton anyagokig bezárólag –, hanem arra a kutató és kreatív szakmai munkára, amelyet jövőbemutatóan végeznek. Gondolják csak meg: a főapátság kulturális és gyűjteményi intézményei az elmúlt fél-egy évben három időszaki kiállítást és egy ásatást készítettek elő, illetve gondoztak. És még nem is beszéltünk az öt időszaki kortárs kiállításról a gimnáziumi galériában… …ha ez a párhuzamosan zajló szakmai munka egyedülálló, mennyire egyedülálló az, hogy mindezt szakmai közösségben és együttműködések keretében teszik!

 

A Pannonhalmi Főapátsági Múzeum több, mint két éve dolgozik a gyűjtemény természettudományi anyagának részét képező ásvány-, őslény- és kőzetgyűjtemény feltárásán, leíró adatolásán, számítógépes adatbázisban történő dokumentálása, történeti rekonstrukcióján és látványtárban történő bemutatásán. …

Az ásványtárat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetrajzi Múzeumának munkatársai szakmai együttműködésével és a teljes Magyar Ásványtani Múzeumi Közösség támogatásával alakítottuk ki; a Főkönyvtári kiállítás mögött minhárom pannonhalmi gyűjtemény, támogatóink, a restaurátor és könyves szakma áll.

A Pannonhalmi Főapátság Ásványtárának mai átadóján köszönetemet fejezem ki FŐTÁMOGATÓnknak, a Magyar Nemzeti Banknak.

Köszönöm a TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYETEMI TÁMOGATÁSÁt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának, és Borhy Lászlónak, az egyetem rektorának

Köszönetet mondok az ÁSVÁNYTÁR KUTATÁSÁÉRT, TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJÁért és a kiállítás MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetrajzi Múzeuma munkatársainak. Köszönöm Weiszburg Tamás kurátori vezetését, F. Kóthay Klára, Harman-Tóth Erzsébet, Szente István, Szakáll Sándor, Gherdán Károly, valamint Papp Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, és Szücs Levente egyetemi hallgató elkötelezett munkáját.

Köszönetemet fejezem ki az ÁSVÁNYTÁR MEGTISZTÍTÁSA, TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJA, és az ADATBÁZISÉPÍTÉS terén végzett áldozatos munkájáért: Bodorkós Zsoltnak

Köszönöm a BÚTORZAT és INSTALLÁCIÓ GYÁRTÁSÁt: Gyimesi Lászlónak és a PannonFa 2000 Bt-nek.

Köszönöm A KIÁLLÍTÁS GRAFIKAI ÉS LÁTVÁNYTERVÉt Bubik Veronikának.

Az ÁSVÁNYTANI SPECIÁLIS INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖKet a Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor GmbH-nak köszönhetjük. Megjegyzem, hogy velük már 1822-ben is együttműködtünk.

Köszönöm a TÁROLÓ DOBOZOK GYÁRTÁSÁt a Frodin Kft.-nek, a NYOMDAI MUNKÁLATOKat a Reálprint Stúdió Kft.-nek,

A rekonstrukció kalandos történetében MIKROBIOLÓGAI VIZSGÁLATokra is sor került. Köszönöm ezeket dr. Magyar Donátnak.

A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG részéről köszönöm a TUDOMÁNYOS ÉS TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓval és az INSTALLÁCIÓval kapcsolatos fáradhatatlan MUNKÁját Tanai Péternek, a múzeum igazgatójának.

A FORRÁSFELTÁRÁSBAN A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAI SEGÍTETTEK: Ásványi Ilona, Samodai Éva, Dénesi Tamás, Boros Zoltán.

Köszönöm A KIÁLLÍTÓTÉR ELŐKÉSZÍTÉSét a Szolgáltatóközpont munkatársainak Hegedüs Zsolt vezetésével

Kedves Mindannyian, azt is el kell mondanom Önöknek, hogy az ásványtár rekonstrukciója egy nagyobb keretbe illeszkedik: a főapátság gyűjteményi folyosójának rendezésébe és kialakításába. Ennek a folyamatnak az elindítója, motorja és hűséges munkatársa Sarkadi Mónika asszony, a Kulturális Iroda vezetője. Az ásványtár kialakításának TÁMOGATÁSKEZELÉSi, és KIÁLLÍTÁS MENEDSZMENT-munkáját is ő végezte. Szívből köszönöm Sarkadi Mónika erő feletti munkáját.

Kedves Mindannyian, boldog az az ember, aki köszönetet mondhat, mert kapcsolatok, segítő szándékok, jóindulat és szeretet hálójában él. Kulturális igazgatóként, szerzetesként ezt élem át nap mint nap. Köszönöm figyelmüket.”

A Főapátsági Ásványtár mintegy 4500 darabot számlál, amivel az ország egyik legkiemelkedőbb gyűjteménye. A kiállításban a legjelentősebb példányokat helyezték el.

Ismertető a Pannonhalmi Főapátság honlapján:

https://pannonhalmifoapatsag.hu/foapatsagi-asvanytar-ahol-geologia-es-teologia-osszeer/