A Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap hírei – 2023


A Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap kedvezményezettje a páratlan években, így 2023-ban is a pannonhalmi könyvtár, a páros évben valamely magyar egyházi-felekezeti könyvtár. A következőkben az Alap céljáról, tevékenységéről és létrejöttéről olvashatunk információkat.

 

Az Alap célja: Valamely magyarországi egyházi, felekezeti könyvtár számára az egyedi és általános restaurálás, állagmegóvás, prevenció megvalósítása, állományvédelmi (pl. páramérő műszerek, páraelszívó eszközök, párásító készülékek) és egyéb, az állagmegóvást elősegítő eszközök (pl. speciális könyvtári porszívó, roló, függöny, spaletta, fényvédő fólia, kiállítási vitrin) beszerzése, cseréje, felújítása, ill. hozzájárulás e célok megvalósításához. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár számára a fentieken kívül a régi gyűjtemény gyarapítása, alapvető muzeális dokumentumok beszerzése, a bencés rend feloszlatása (1786) előtt a könyvtár tulajdonában lévő könyvek visszavásárlása.

Az Alap tevékenysége: Az Alap névleges alaptőkéje: 51.000, €, azaz ötvenegyezer Euró, mely összegnek az éves kamata használható fel. A támogatás páros évben valamely egyházi könyvtár számára pályázati úton nyerhető el. A pályázatokról kuratórium dönt, melynek tagjai: Dr. Várszegi Asztrik em. főapát, a mindenkori pannonhalmi főapát – jelenleg Hortobágyi T. Cirill, a család képviselője – jelenleg Rudas Valéria, a pannonhalmi könyvtár vezetője – jelenleg Ásványi Ilona, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése vezetője – jelenleg Bálint Ágnes.  

Az Alap létrejöttéről: Dr. Gerő Gyula 2015 őszén azzal a kéréssel és ajánlattal kereste meg a Pannonhalmi Főapátságot, hogy elhunyt lánya, Gerő Éva emlékére egy alapítványt szeretne létrehozni, mely alapítvány kezelőjének a Főapátságot kérte fel. A Pannonhalmi Főapátság vállalta a feladatot. Alapos előkészítés után 2016. március 17-én megszületett az alapítvány Gerő Éva Alap néven, az erről szóló „Megállapodás” aláírásával. A Gerő Éva Alapról szóló megállapodást dr. Gerő Gyula, mint alapító és dr. Várszegi Asztrik, mint a Pannonhalmi Főapátság képviselője írta alá.  2020. február 18-án Gerő Gyula a másik lányát, Katalint is elvesztette. 2021 tavaszán Gerő Gyula, az alapító, kinyilvánította azt a szándékát, hogy az Alap nevének megváltoztatásával Katalin lányának is szeretne emléket állítani. Az alap új neve Gerő Éva és Gerő Katalin Alap legyen. Az alapítványról szóló módosított „Megállapodás a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap elnevezésű alapítványról” aláírása 2021. augusztus 3-án történt meg. 2022. április 13-án életének 98. évében elhunyt dr. Gerő Gyula, a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap alapítványtevője. Az Alapot kezelő Kuratórium döntése értelmében az alapítvány a továbbiakban Gerő Gyula nevét is viseli, tehát az alapítvány neve: Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap.