A Gerő Gyula által szerkesztett Magyar könyvtártörténeti kronológia 5. kötete bemutatójáról


A Könyvtáros című folyóirat 1978. júniusi számában Események, krónikák 1977 címmel összeállítás jelent meg a magyarországi könyvtári élet, könyvtárügy napi történéseit időrendben feljegyző, egy-két mondatos leírásokkal. Ez volt az első terméke, eredménye annak a 2022 április 13-án, 98 éves korában elhunyt Gerő Gyula által négy évtizeden keresztül végzett munkának, amelynek végső hozadékát a Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2010 című összefoglalás utolsó, ötödik kötetét ma mutatták be az OSZK-ban.  

E kötetben közölt 1500 új tétellel együtt az eseményleírások dátumainak száma több mint húszezer, a személyeké több mint hatezer, az intézményeké közel ötezerre, a kiadványoké pedig több mint kétezerre nőtt.

Tartalmilag ez a kötet is előzményeit követi, nevezetesen a könyvtárak alapításától kezdve működési körülményeiknek, eseményeiknek, jogszabályi hátterüknek ismertetésén keresztül egészen a sokfajta személyi vonatkozásaiknak számbavételéig.

A kronológia eddig megjelent négy kötetét kiegészítő utolsó rész a 996-tól 2010-ig tartó időszak eseménypótlásain, valamint majd ötven év kitüntetett könyvtárosainak névtárán kívül számos hasznos és egyedülálló mutatót tartalmaz. A szerző által írt bevezetőkből a lenyűgöző számadatokon túl az éppen egy éve, 2022 áprilisában elhunyt Gerő Gyula munkásságának részleteibe is betekintést nyerhettünk a bemutatón. 

A kötetet jeles kollégáink, a könyvtártörténeti írásai kapcsán is jól ismert Pogány György és a Gerő Gyula munkáját az anyaggyűjtésben, összeállításban és szerkesztésben messzemenően támogató munkatárs, egyben a Gerő Gyula „otthonául” szolgáló Könyvtártudományi Szakkönyvtár hajdani vezetője, Rácz Ágnes mutatta be. 

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 5. kötete az OSZK kiadásában jelent meg 2021-ben. A járvány miatti korlátozások miatt csak most mutathatták be a kötetet a nagyközönség számára.

Magyar könyvtártörténeti kronológia 5. 
Pótlások és javítások 996–2010, Kitüntetések 1954–2012
Összeállította: Gerő Gyula
A szerkesztésben közreműködött: Rácz Ágnes
OSZK, Budapest, 2021., 595 old.

Forrás: OSZK honlapja