A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával, az Ars Alba Restaurátor Bt közreműködésével restauráltattuk a Pfannbergi Misekönyvet


2021 őszén támogatásgyűjtésbe kezdtünk a 15. századi Pfannbergi Missale restaurálására.* A kódex restaurálásának költségeit  a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vállalta.** A restaurálást a szentendrei Ars Alba Bt. restaurátorműhely munkatársai végezték el. *** A csatolásban képeket láthatunk a kódex állapotáról restaurálás előtt, közben és után.

 

* https://konyvtar.osb.hu/hu/hirek/adomanygyujtes-pannonhalmi-foapatsagi-gyujtemenyek-harom-mutargyanak-restauralasara

**https://pannonhalmifoapatsag.hu/megmenthetjuk-a-hatszaz-eves-misekonyvet-a-megyei-onkormanyzat-tamogatja-a-restauralast/

***  Az Ars Alba Restaurátor Bt. családi vállalkozásként indult a kilencvenes évek elején. Fehrentheil Henriette és Schramkó Péter a pannonhalmi bencés gimnázium tanárai és egyben a Főapátsági Könyvtár papír- és könyvrestaurátorai voltak. Később a vállalkozásukkal Szentendrére költöztek, de a szoros emberi és munkakapcsolat megmaradt.

A filológia elméleti világa mellett mindkettejüket érdekelte, és érdekli a papír és a könyv anyagi, tárgyi mivolta, mindaz, ami hordozza, megőrzi, magukba zárja vagy éppen keletkezteti mai világképünket.  Restaurátori tanulmányaikat az Országos Széchenyi Könyvtár szakmai keretei között végezték.

Szentendrére költözésük után a műhely kibővült, sok ma az országban dolgozó könyvrestaurátor kezdte szakmai pályafutását az Ars Alba Restaurátor Bt. keretei között.

A műhely az elmúlt több mint harminc esztendőben főként nagy egyházi gyűjtemények számára dolgozott. Ez leginkább könyvtári könyvek, kódexek, kéziratok, levéltári iratok, pergamen és papír oklevelek állagmegóvását, konzerválását jelenti. Ugyanakkor múzeumok számára is restaurálnak papír alapú képzőművészeti alkotásokat, metszeteket, grafikát is.

A könyvek, kéziratok, oklevelek, grafikák fizikai tárgyak. Természetünknél fogva a pusztulás, enyészet, lassú vagy drámaian gyors elbomlás útját járják, akárcsak létrehozóik. Koruknak nem csak szellemi, de tárgyi lenyomatai is. Sokat elárulnak készítőik életkörülményeiről, ízléséről, technikai tudásáról, szokásairól.

Fizikai mivoltuk tanulmányozása, tisztelete kell ahhoz, hogy a restaurátor csak a szükséges mértékben avatkozzon be, a tárgyak megőrzése ne jelentse azok átalakítását. Használatukat ezek a szempontok sokszor korlátozzák is.

A megőrzés és a kutathatóság érdekében végzett digitalizálás napjaink megoldásának tűnik, de fontos látni a korlátait. A fizikai dokumentumokban fennmaradt szöveg ugyan átmenetileg biztonságban van a szervereken, de például a kötéstechnika, a mesterségbeli és anyaghasználati jellemzők sokszor egy kódexen belüli sokfélesége és egymásutánisága nem digitalizálható. Elvész az az összefüggés, ami a kultúra egészét jelenti.

A restaurátor kifejezés szó szerinti jelentése helyreállító. Helyesebb és korszerűbb talán a konzervátor kifejezés használata. Jobban kifejezi küldetésük eredeti irányát, a megőrzést.

CsatolmányMéret
PDF icon tablo-rest.-elott-alatt-utan.pdf2.32 MB