Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Mosonszentjánosi Kódex Mária-ábrázolásáról


Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) napján Isten Fiának Mária méhében történt fogantatását, megtestesülését ünnepeljük. Kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét. A Mosonszentjánosi Kódexben nem a szokásos angyali üdvözlet ábrázolást (Gábriel arkangyal és Szűz Mária) látjuk, hanem a várandós Máriát. A kép felirata: S. Maria Empfängnis (Mária fogantatása)

 

 

A rajzon a képzeletbeli stilizált bibliai táj elemei (épületek, fák) eltörpülnek Mária alakja mellett, aki mezítláb áll a füvön, kezeit széttárva a csoda hatására. Ruhája kék-barna-piros, fején kendő, körülötte glória. A középkori bibliaértelmezések szerint a gyermek fogantatása a nő szívében és méhében történik. Az itt látható ábrázoláson Mária szíve és méhe virágokkal díszített, ám méhében megtaláljuk a kereszt-motívumot is. Mária szíve és méhe béka alakú. A női bajban szenvedő vagy gyerekre vágyó asszonyok béka alakú fogadalmi tárgyakat helyeztek el azoknak a szenteknek az oltásánál, akiktől azt remélték, hogy segít terméketlenségükön.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét az az üdvtörténeti elgondolás készítette elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon történt. A történeti gondolkodás Jézus születésétől visszaszámlálva határozta meg Jézus születésének hírüladása ünnepének dátumát.

Bár már korábban is megülhették, 692-ben említik először ezt a napot, amikor a trullai zsinat (III. konstantinápolyi zsinat) helyesnek ítélte nagyböjtben történő ünneplését. I. Sergius pápa (687 és 701 között uralkodott) honosította meg ténylegesen nem Mária, hanem az Úr ünnepeként, Annuntiatio Domini névvel. Az ünnep ihlette az Üdvözlégy (Ave Maria) és a reggeli, déli és esti harangszókor imádkozott Úrangyala.

 

Források:

A Mosonszentjánosi Kódex – (válogatás az eredeti kódex képanyagából – magyarázatokkal) szerkesztés, szövegek, képválogatás: Manherz Károly, Boross Marietta, ford. Stang Mária Bp.: Pytheas, 1989

Magyar Katolikus Lexikon