Habent sua fata libelli III. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napja


Habent sua fata libelli III. Május 8-án az Egyházi Könyvtárak Egyesülése „régikönyes” szakmai napján jártunk az MTA Könyvtár és Információs Központban. Az idei szakmai napon a protestáns gyülekezeti és iskolai könyvtárakra fókuszáltak a szervezők, mely gyűjtemények igazi kincseket őriznek. Ezen kívül előadást hallottunk a Pécsi Misekönyvről, valamint a sárospataki római katolikus gyűjteményben és a budapesti Központi Piarista Könyvtárban folyó munkákról is.

Részlet Ásványi Ilona, az EKE elnöke, a könyvtárunk igazgatója köszöntőjéből- bevezetőjéből: „Régikönyves rendezvényünk, melyet immár harmadszor szervezünk meg a Habent sua fata libelli címet kapta. A szállóigévé vált mondás a 2. században élt Terentianus vagy Terentius Maurus Carmen heroicum című művéből származik. A teljes mondat így szól: Pro captu lectori habent sua fata libelli vagyis az olvasó képességeitől – hozzátehetjük: befogadóképességétől, készségétől függően a könyveknek megvan a maga sorsuk.
A szövegkörnyezetből kiragadva a következő századokban a mondás második részét abban az értelemben is használták, hogy a könyveknek, nem vagy nemcsak a tartalmuk szempontjából, hanem, mint fizikai produktum is, megvan a maguk sorsa, története. Tehát nemcsak habent sua fata libelli, hanem habent sua fata proverbia, vagyis a közmondásoknak is megvan a saját sorsuk.
Habent sua fata libelli… nekünk, egyházi könyvtárosoknak nagy valószínűséggel gyűjteményeink 1945, majd 1950 utáni hányattatott sorsa jut eszünkben e mondás hallatán. Pedig érdekes lehet egy-egy könyv vagy gyűjtemény pl. a tulajdonos életével-sorsával kapcsolatban is, és nem is kell mindig feltétlenül rossz sorsra gondolnunk. Hiszen különleges lehet egy-egy könyv kiadástörténeti, nyomdászati szempontból, tulajdonosváltások miatt, fizikai megjelenésében vagy tartalma szempontjából, hatástörténete vagy éppen ritkasága okán is… és még sorolhatnánk.
Idei szakmai napunkon a protestáns gyülekezeti és iskolai könyvtárakra fókuszálunk. Szeretnénk tudatosítani, hogy milyen kincsek rejlenek ezekben a gyűjteményekben. Ezen kívül hallhatunk előadást a Pécsi Misekönyvről, a sárospataki római katolikus gyűjteményben és a budapesti Központi Piarista Könyvtárban folyó munkákról is.”