INFO – Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap – 2024


Az Alap létrejöttéről:

Dr. Gerő Gyula 2015 őszén azzal a kéréssel és ajánlattal kereste meg a Pannonhalmi Főapátságot, hogy elhunyt lánya, Gerő Éva emlékére egy alapítványt szeretne létrehozni, mely alapítvány kezelőjének a Főapátságot kérte fel. A Pannonhalmi Főapátság vállalta a feladatot. Alapos előkészítés után 2016. március 17-én megszületett az alapítvány Gerő Éva Alap néven, az erről szóló „Megállapodás” aláírásával. A Gerő Éva Alapról szóló megállapodást dr. Gerő Gyula, mint alapító és dr. Várszegi Asztrik, mint a Pannonhalmi Főapátság képviselője írta alá.  2020. február 18-án Gerő Gyula a másik lányát, Katalint is elvesztette. 2021 tavaszán Gerő Gyula, az alapító, kinyilvánította azt a szándékát, hogy az Alap nevének megváltoztatásával Katalin lányának is szeretne emléket állítani. Az alap új neve Gerő Éva és Gerő Katalin Alap legyen. Az alapítványról szóló módosított „Megállapodás a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap elnevezésű alapítványról” aláírása 2021. augusztus 3-án történt meg. 2022. április 13-án életének 98. évében elhunyt dr. Gerő Gyula, a Gerő Éva és Gerő Katalin Alap alapítványtevője. Az Alapot kezelő Kuratórium döntése értelmében az alapítvány a továbbiakban, 2023-tól Gerő Gyula nevét is viseli, tehát az alapítvány neve a továbbiakban: Gerő Éva, Gerő Katalin, Gerő Gyula Alap.

Az Alap célja:

Valamely magyarországi egyházi, felekezeti könyvtár számára az egyedi és általános restaurálás, állagmegóvás, prevenció megvalósítása, állományvédelmi (pl. páramérő műszerek, páraelszívó eszközök, párásító készülékek) és egyéb, az állagmegóvást elősegítő eszközök (pl. speciális könyvtári porszívó, roló, függöny, spaletta, fényvédő fólia, kiállítási vitrin) beszerzése, cseréje, felújítása, ill. hozzájárulás e célok megvalósításához. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár számára a fentieken kívül a régi gyűjtemény gyarapítása, alapvető muzeális dokumentumok beszerzése, a bencés rend feloszlatása (1786) előtt a könyvtár tulajdonában lévő könyvek visszavásárlása.

Az Alap tevékenysége:

A Megállapodás létrejöttekor az Alap alaptőkéje: 51.000, €, azaz ötvenegyezer Euró, volt, a terv az volt, hogy ennek az összegnek az éves kamata használható majd fel, legalább 300.000 Ft. Az alaptőke kamata sajnos általában nem érte el ezt az összeget, de az alapító, Gerő Gyula ezt mindig kiegészítette, sőt kisebb összeggel nemcsak egy, hanem általában kettő-három könyvtárat is támogatott. Ezt a gyakorlatot 2024-ben az Alap kezelője a Pannonhalmi Főapátság megváltoztatta, a jövőben csak egy könyvtár kaphat támogatást minden évben és az elnyerhető össze 500.000 Ft lesz.

Az Alap kedvezményezettje

Páratlan években a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, páros években valamely magyar egyházi-felekezeti könyvtár.

Pályázat:

A támogatás páros évben valamely egyházi könyvtár számára pályázati úton nyerhető el.

Kuratórium:

A pályázatokról kuratórium dönt, melynek tagjai: Várszegi Asztrik em. főapát, a mindenkori pannonhalmi főapát – jelenleg Hortobágyi T. Cirill, a család képviselője – jelenleg Rudas Valéria, a pannonhalmi könyvtár vezetője – jelenleg Ásványi Ilona, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése vezetője – jelenleg Bálint Ágnes.