Ismét bencés tulajdonban egy egykor a Pannonhalmi Főapátság, majd kőszegi bencés rendház könyvtárának gyűjteményébe tartozó kötet


Internetes árverésen tűnt fel az alábbi, egykor a pannonhalmi főapátság, majd a kőszegi rendház könyvtárába tartozó könyv: Josephus Flaviusnak a zsidó háborúról szóló kötete, mely több bencés vonatkozással bír. Josephus Flavius műve előtt egy ún. „libellus graduális” is található.

 

A kötet bibliográfiai leírása:

[Josephus Flavius]: Flavii Josephi hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico, ac expugnata per Titum caesarem Hierosolyma libri septem. Interprete Rufino Aquilejensi. Tyrnaviae [Nagyszombat], 1755., Typis Academicis Societatis Jesu, 9 sztl. lev.+3-573+1 p. Latin nyelven.

A kötet külső leírása:

Korabeli aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötés, festett, mintás lapélekkel, a borítón kopásnyomokkal, a gerincen kis sérüléssel.

A címlapon több bencés, a pannonhalmi monostorhoz és egyes bencés szerzeteshez köthető possessor látható, valamint a kőszegi rendház pecsétje

A libellus graduális – ld. alább –címlapja versoján látható pecsét felirata: S A Népkönyvtári Központtól – Nem adható el

A szennycímlap rectóján: Jeney Ernő könyvtárából feliratú pecsét

A kötet érdekességei, bencés vonatkozások:  

Josephus Flavius műve előtt egy ún. „libellus graduális” (téziskönyv, „promotiós” kiadvány) található.

A libelli graduales-t a XVII-XVIII. századi jezsuita egyetemeken és főiskolákon a tudományos gradusok (baccalaureatus; magisterium, doctoratus) elnyerése végett tartott nyilvános vitatkozások és ünnepélyes felavatások alkalmából adták ki és osztották szét a hallgatóság körében.

Rendszerint a tanulótársak – hol egy egész osztály, hol meg egy vagy több vagyonos ifjú – adták ki az új „koszorús” tiszteletére. Előfordult azonban, hogy az újdonsült baccalaureus vagy doctor nyomatta ki saját költségén, az intézet valamelyik előkelő patronusának ajánlva a munkát.

A Josephus Flavius művéhez kötött pár lapos nyomtatvány ajánlása Waldstein grófjának (Vincentius de Waldstein) szól, aki a kiadást finanszírozta.

A két vizsgázó Deső Bernát és Hollósi Egyed bencések voltak, akik Somogyi Dániel bencés (főapát) előtt tették le a vizsgájukat.

A kötetből van egy példányunk a könyvtár állományában, annak kötése díszesebb, de nincsen benne bencés vonatkozású bejegyzés ill. kézírásos vagy pecsét-forma (bencés) possessor.

A kötet sorsa:

A könyv azért is értékes számunkra, mert egykor a Szent Márton hegyi monostor (Pannonhalma) könyvtárába is tartozott, tehát RPK (Régi Pannonhalmi Könyv), utóbb pedig egy a történelem viharában „elenyészett” bencés rendház (Kőszeg) könyvtárának állományába.

A kötet 1950, a szerzetesrendek feloszlatása után kerülhetett a Népművelési Minisztérium könyvtári főosztály, a Népkönyvtári Központ kezelésébe. Ez az intézmény 1949 és 1954 között működött, utána feladatkörét az Országos Széchényi Könyvtár vette át.

A kötet kikiáltási ára 6000 Ft volt. Az árveréssel kapcsolatos minden költséggel együtt 50.400 Ft-ért sikerült megvennünk Németh Miksa OSB testvér (Győr) segítségével.

 

CsatolmányMéret
Image icon 02.jpg1.11 MB
Image icon 03.jpg14.61 KB
Image icon 04.jpg225.08 KB
PDF icon ismet_bences_tulajdonban.pdf386.17 KB