Kiállítás a reformáció 500. évfordulóján


Március 21-én új kiállítás nyílt meg Könyvtárunkban a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A kiállítás az 500. évfordulón megemlékezik Luther Mártonról és a többi, Luthert megelőző vagy követő reformtörekvőről, Rotterdami Erasmusról, Ulrich Zwingliről, Philipp Melanchthonról, Kálvin Jánosról. Alakjukat korabeli könyvkötésekkel idézi meg: szokás volt, hogy műveiket vaknyomásos bőrkötésben adták ki, a szerző – és a kiadást szponzoráló főúr - portréjával. Bemutatja a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött korabeli és korai Luther műveket. Ugyancsak láthatók a reformáció Kálvin Jánosnak a munkái is.

A kiállítás címe:

Ecclesia semper reformanda…

communio Ecclesiarum…

ut unum sint…

Kiállítás a reformáció 500. évfordulóján

a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában 

 2017. március 21. és 2018. március 21. között

A cím magyarázata:

Ecclesia semper reformanda… az Egyház állandó, ugyanakkor állandóan változó valóság Isten kegyelme által. Az évszázadok során intézményesült Egyház a Szentlélek vezetése alatt, belső ösztönzésekre és külső hatások által folyamatos megújulásban él.

Communio Ecclesiarum … az Egyház élő eleven feje Krisztus… Ő kapcsolja össze a róla elnevezett keresztényeket, minden Krisztus-hívő felekezetet, aki megvallja, hogy ő a második isteni személy.

Ut unum sint… a Teremtő kezdettől fogva elgondolt terve és szándéka, hogy mindannyian egyek legyünk Krisztusban.