Ernst-kódex kiállítás


Az Ernst-kódex
(2016. április 6. és július 12. között látható a klasszicista könyvtárteremben)

Az Ernst-kódex a 12. század végén készült kódex, mely Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzát, más kisebb Szent Mártonról szóló szövegeket, valamint Szent István ún. kis és nagyobb legendájának legrégebbi szövegváltozatát tartalmazza. Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik, Budapesten.
A kódex a 13. századtól a Vyšší Brod-i (Csehország) cisztercita kolostor tulajdonában volt. A 19-20. század fordulóján került el innen. Ernst Lajos műgyűjtő egy német antikváriustól vásárolta 1928-ban, akitől végül 1934-ben megvette az Országos Széchényi Könyvtár.
A kódex Sulpicius Severus Szent Mártonról szóló műveit tartalmazza, a Vita Sancti Martini és a Dialógusok című munkáját, valamint három levelét – ez utóbbiakat szintén az életrajzhoz szokás sorolni.  [Sulpicius Severus (360 k. - 425 k.) Szent Márton kortársa és követője volt, aki közvetlen közelről, a szem- és fültanú hitelességével örökítette meg a szent püspök életét és csodáit.]Sulpicius Severus írásai után néhány részlet következik Tours-i Szent Gergely (539–594) Szent Mártonnal kapcsolatos műveiből, és még más, Szent Mártonnal kapcsolatos rövid írások. Ezeket követi a két ismert Szent István legenda. A kódex utolsó három oldalán Hugo de Folieto A lélek kolostora című munkájának töredéke olvasható.
A kiállítás a könyvtár ellipszis részének déli oldalán kapott helyet. A központi tárlóban az eredeti kódex látható, előtte a hasonmás kiadása, amelyet szabadon lapozhatnak a látogatók. Körben 6 molinó helyezkedik el, ebből kettőn magyar szövegű ismertetés, négyen pedig a kódexből kivett fotónagyítások láthatóak.
A kódex hasonmás kiadásához kísérőkötet is készül, amelyben a szöveg átirata, fordítása és tanulmány is olvasható lesz.