"O beatum virum..." kiállítás


A kiálltás címe:
"O beatum virum, cuius anima paradisum possidet... : Mane nobiscum in aeternum" = "Ó, boldog Férfiú, akinek lelke a mennyországot élvezi... maradj velünk mindörökre"
A kiállítás megtekinthető:
2016. április 14. - 2016. november 11.
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista Könyvtárterme
Közremüködők:
Szerkesztés és szöveg: Ásványi Ilona
Fotók:  Nagy Balázs, Horváth Tamás

A pannonhalmi klasszicista teremkönyvtárban látható kiállítás azt kívánja bemutatni, hogy Szent Márton alakja, példája, kultusza hogyan élt több mint ezer éven át a keresztény Magyarországon. Szent Márton élettörténetét Sulpicius Severus sok-sok kiadást megért Szent Márton életrajzának 17-18. századi kiadásaival elevenítették fel a kiállítás megálmodói. (Kiállított kötetek: Sulpicius Severus: Opera omnia, Berlin, 1668 -- Sulpicius Severus: Opera omnia, Lyon, 1654-- Sulpicius Severus: Opera omnia, Lipcse, 1703 -- Sulpicius Severus: Opera omnia, Lyon, 1647-- Sulpicius Severus: Opera, Verona, 1741 -- Sulpicius Severus: Vita B. Martini Liber, Ejusdem epistolae tres et Dialogi tres, Kassa, 1731)
A kiállítás alkotói alakját 16. századi antikva könyvekben fennmaradt ábrázolások segítségével idézik meg, valamint barokk címlapokkal, ahol magyar szentek, védőszentjeik társaságában láthatók. (Kiállított kötetek: TolnaiGraduale (fragmentum), Buda, 1510 körül -- Hortulus animae, Lyon, 1511 -- Hortulus animae, Nürnberg, 1513 -- Hortulus animae, Lyon, 1517 -- Voragine, Jacobus: Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia, [Lyon?], [15??] -- Pázmány Péter: Igazságra vezérlő kalauz, Pozsony, 1623 (2. kiadás) -- Káldi György: Szent Biblia, Bécs, 1626 -- Josephus a Sancta Maria: Festivale Tyrnaviense, Nagyszombat, 1743)
Szent Márton liturgikus tiszteletét - mely az egyetemes egyházban a középkortól kezdve tetten érhető – az evangelistariumokban, zsolozsmáskönyvekben, antifonálékban, misekönyvekben ránk maradt liturgikus szövegek jelzik. (Kiállított kötetek: Pécsi Misekönyv (Missale Quinqueecclesiense), Velence, 1499 -- Esztergomi Misekönyv, Missale Strigoniense), Velence, 1513 -- Passaui Misekönyv, (Missale Pataviense), Velence, 1522 -- Melki Diurnale (Diurnale Mellicense), Augsburg, 1488 -- Hore intemerate Virginis Marie secundum Usum Romanum (Párizsi hóráskönyv) Párizs, 1501 -- Pannonhalmi Breviárium, Velence, 1519 -- Zágrábi Diurnale (Diurnale Zagrabiense), Velence, 1525)
Kultuszát igazolják a tiszteletére született prédikációk, himnuszok, imádságok és énekek. (Kiállított kötetek: Telegdi Miklós: Az evangeliumoknak… magyarázatjának harmadik része, mely magaban foglallya a szentek ünnepeire való evangeliumokat, Nagyszombat, 1580 -- Csete István: Panegyrici sanctorum patronorum Regni Hungariae, Kassa, 1754 -- Lancsics Bonifác: Miscellanea I., 1700-1720 körül -- Josephus a Sancta Maria: Festivale Tyrnaviense, Nagyszombat, 1743 -- Padányi Biró Márton: Ünnepnapokon… s egyéb jeles napokon mondatott… prédikációk, Győr, 1861 -- Chlichtoveus, Jodocus: Elucidatorium ecclesiasticum, Basel, 1517 -- Pázmány Péter: Imádságos könyv, Nagyszombat, 1710 (10. kiadás) -- Andreucci, Andrea Girolamo: Memoriale confessariorum, Nagyszombat, 1742, (benne Vajda Sámuel verse Szent Mártonról) -- Jordánszky, Alexius: Biographi veteres sancti Martini Turonensis episcopi, confessoris Pozsony, 1817, (benne Venantius, Honorius Clementianus Fortunatus Szent Mártonnal kapcsolatos költeménye) -- Döri énekeskönyv, 1763-1774 -- Szoszna Demeter énekeskönyve, 1703-1734 között -- Varsányi énekeskönyv18. század vége, 19. század eleje -- Herchl Antal énekeskönyve, 1765-1806 -- Mákóczi Emericus: Antipholane Diurnum dispositum iuxta Breviarium Monasticum…, Pannonhalma, 1756 és 1840 után -- Mákóczi Emericus: Antiphonae et Hymni Vesperales pro Choro Ecclesiae Sancti Martini… opera Emerici Mákóczi , Pannonhalma, 1758)