Könyvajándék a Crouy-Chanel család könyvtárából


2021 novemberében a 16. századi jeles történetíró, Orteliusnak Martin Meyer által átdolgozott és kibővített Ortelius Redivivus et Continuatus című, 1665-ben Nürnbergben megjelent munkáját kapta a pannonhalmi könyvtár ajándékba Crouy-Chanel Imrétől.

A mű rövid leírása: Hieronymus Ortelius: Ortelius Redivivus et Continuatus... Nürnberg, 1665

A mű jelentősége:

Az egri ostromleírások kapcsán irodalomtörténészek, történészek gyakran hivatkoznak Hieronymus Oertlre (latinos nevén Orteliusra), aki terjedelmes német nyelvű krónikát írt a Magyarországon és Erdélyben lezajlott 14–17. századi hadi eseményekről, elsősorban a törökkel vívott háborúkról.

Bár Ortelius több német nyelvű vallásos művet is írt, amelyek annak idején nagy népszerűségnek örvendtek, ma elsősorban 1602-ben megjelent Chronologia Oder Historische beschreibung aller Kriegsemporungen vnd belägerungen der Stätt vnd Vestungen auch Scharmützeln vnd Schlachten so in Ober vnd Vnder Vngern auch Sibenbürgen mit dem Türcken von 1395. biß auff gegenwertige Zeitt gedenckhwürdig geschehen című krónikája miatt tartják számon. A művet sógorának, Hans Sibmacher * rézmetszőnek a képei illusztrálják. Később több kiadása is volt e krónikának, ezek közül a legismertebb a Martin Meyer által átdolgozott és kibővített Ortelius Redivivus et Continuatus (Az újjászületett és folytatott Ortelius), amely 1665-ben jelent meg. A mű népszerűségét jelzi, hogy még holland nyelvre is lefordították, e fordítás Amsterdamban jelent meg 1619-ben.

_______ 

­* Johann Ambrosius Siebmacher  (Johann Sienmacher, Hans Sibmacher) (1561 körül – 1611) polihisztor, grafikus, történet- és régiségbúvár tudós „Siebmacher” – címereskönyv („Wappenbuch”) 1596-os első kiadása után számos újabb, bővített változatban megjelent „Wappenbuch”-ja, az első és sokáig egyedüli, egész kontinensre kiterjedő címereskönyv.

A szerzőről:

Ortelius 1543. december 24-én született Augsburgban. Apja, Franz Oertl, augsburgi városi ügyész volt. A fiú már tizenöt éves korában a császári udvarba került, ahol később császári udvari ügyész és jegyző lett.

Ortelius protestáns volt, és szorgalmazta az ágostai hitvallás szabad gyakorlását. Ez osztrák területen II. Rudolf trónralépéséig (1576) nem ütközött különösebb nehézségbe. Rudolf apja, II. Miksa ugyanis rokonszenvezett a reformációval, és toleráns politikát folytatott a protestánsokkal szemben, fia azonban trónralépése után erőteljesen fellépett ellenük, így megtiltották a szabad vallásgyakorlást is a protestánsok számára. Ortelius ezért 1578-ban másokkal együtt kérvényt írt a császári helytartóhoz, amelyben a szabad vallásgyakorlás további engedélyezését kérték. 1580-ban emiatt császári parancsra pert indítottak ellene, bebörtönözték és halálra ítélték, de azután az ítéletet örök száműzetésre változtatták. Ortelius ekkor Nürnbergben, a protestantizmus egyik erősségében telepedett le, és ott is élt 1614. május 14-én bekövetkezett haláláig.

Forrás: Lőkös Péter: Az 1552-es egri ostrom leírása Hieronymus Ortelius krónikájában

http://epa.niif.hu/03900/03948/00002/pdf/EPA03948_agria_2008_01_124-138.pdf

 A kötet teljes leírása a címlap alapján:

Ortelius Redivivus et Continuatus, Oder Der Ungarischen Kriegs-Empörungen / Historische Beschreibung / Darinnen enthalten Alles / was sich bey vorgenommenen Beläger= und Eroberungen der Stätte / Vestungen und Schlösser / dessgleichen in veranlassten Schlachten / und vorgelauffenen Scharmützeln / zwischen theils Christlichen Ungarischen Königen und dem Hochlöbl. Oesterreich / alss auff einen / und dem Türcken und dessen Anhang / auff der andern Seiten In Ober= und Wie auch Siebenbürgen / Von dem 1395. biss in das 1607. Jahr ... : Wie solches alles zuvorhin mit Fleiss und ordentleichen vor niemahls in Truck aussgegangen) zusammen gefasst und beschreiben worden / durch den berühmten Historicum Hernn HIERONYMUM ORTELIUM AUGUSTANUM: Anitzo aber von neuem mit Fleiss wieder übersehen ... auch mit einer neuen Beschreibung Dess gantzen Königreichs Ungarn ... Mit einer Continuation, von dem 1607. biss an das 1665. Jahr / vermehret Durch Martin Meyern / Historiophilum ... .- In Nürnberg: durch Paul Fürsten, 1665 (Zu Franckfurt am Mayn bey Daniel Fievet) .- 1. rész: [12], 431, [13] p., [58] t. fol. 2. rész: [12], 362, [20] p.,

CsatolmányMéret
Image icon 4-ortelius-2.jpg137.64 KB