Kránitz Mihály: Isten vándorai útra kelnek - Elhangzott a Semitae in corde eius... … szívében zarándokútra készül kiállítás megnyitóján


A jelen kiállítás témája a zarándokút, a zarándoklás, mely kimagasló szinten valósulhat meg egy hívő ember életében. A pannonhalmi főapátsági könyvtár saját gyűjteményéből állította össze az egy éven át megtekinthető kiállítást a zarándoklat fogalmának összefüggésében. A kiállítás mottóját a 84. zsoltárban olvashatjuk: „Boldog az az ember, aki szívében zarándokútra készül”. A megfogalmazás azonnal két irányt jelöl meg az „útra kelést” illetően. Az egyik egy belső, szellemi módon megvalósuló elindulás, mely a természetfölötti világ útjain vezet, s ennek része az imádság és az elmélkedés, a másik pedig egy fizikai útra kelés, mely különböző állomásokon keresztül jut el célpontjáig, a zsoltár szerint Sion hegyéig.

A gondosan kiválasztott anyagok és illusztrációk szintén vándorlásra hívnak, melyek jól mutatják az ember környezetét szellemi, kulturális, vallási, művészi és filozófiai megfogalmazásban, és amelyek további gondolkodásra késztetnek, és egyfajta fokozatosságot is jelentenek akár a belső, akár a külső zarándoklat megvalósításában. A tárlókban elhelyezett magyarázatok és leírások gazdag ismeretet adnak a IV. századtól napjainkig tartó jelenségre, a lelki utat valóságos vándorlással megvalósító törekvésre, az időt és energiát nem kímélő céltudatos útra kelés hagyományára. A legkiemelkedőbb helyszín természetesen Jeruzsálem, a szent város, melyre külön hangsúlyt helyez a kiállítást... tovább a csatolásban